Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κω με μοναδικό θέμα τις ιαματικές πηγές 

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, αύριο Τρίτη 16 Φεβρουαρίου, στις 19.00, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις των 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 74 παρ. 5 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) και τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 426/13-11-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13-11-2020 ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6) «Ενημέρωση για την Οργάνωση και Λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» αντίστοιχα,

με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη:

· Έκφραση θέσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού και συγκεκριμένα στο μέρος Β’ (αρθρ. 7 έως 14) με το οποίο μεταφέρονται υποχρεωτικά οι ιαματικές πηγές των Δήμων της Χώρας σε Ανώνυμη Εταιρεία « Ιαματικές Πηγές Ελλάδας – Ι.Π.Ε. Α.Ε.» ελεγχόμενης από το Κράτος, δίχως όφελος για την τοπική Κοινωνία.

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by