H πρόταση του Κ. Καϊσερλη για τους στόχους του Ομίλου – Τι αναφέρει για τις επικείμενες Αυτοδιοικητικές εκλογές

H πρόταση του Κ. Καϊσερλη για τους στόχους του Ομίλου – Τι αναφέρει για τις επικείμενες Αυτοδιοικητικές εκλογές

Ηπρόταση που καταθέτω για μια κοινωνία ενεργό και συμμέτοχη στις δημόσιες υποθέσεις της και έναν Δήμο που επάξια θα την εκπροσωπεί, στην ουσία και στην πράξη επιδιώκει την εναρμόνιση μας με τα κράτη της Δύσης.

Στα Ευρωπαϊκά Κράτη η ενδυνάμωση των Δήμων με την μεταφορά αρμοδιοτήτων δημοσίων υποθέσεων και πόρων συνδέεται άμεσα με την ανάληψη ευθυνών τις ίδιας της κοινωνίας στο κόστος των υπηρεσιών και στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης  και είχε μια μακρά διαδρομή που κράτησε μετά τον πόλεμο τουλάχιστον 30 χρόνια οπότε το Συμβούλιο της Ευρώπης με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας (ΕΧΤΑ) καθόρισε του βασικούς κανόνες διοίκησης και διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων που έχει αποδεχθεί ως νόμο και η Χώρα μας.

Η εναρμόνιση στη χώρα μας στον ΕΧΤΑ,  εξ αιτίας της τεράστιας υστέρησης των όσων αναγράφονται σε αυτόν  απαιτεί μια μακρά πορεία αλλαγών που οι κυριότερες εξαρτώνται από την εκάστοτε κυβέρνηση χωρίς αυτό να αποκλείει την βούληση της Αυτοδιοίκησης να διεκδικήσει αλλά και να προωθήσει τις αλλαγές εκεί που μπορεί διεκδικώντας την συμμετοχή της σε αυτές τις αλλαγές.

Ένα λοιπόν μεγάλο κεφάλαιο που πρέπει να μας απασχολήσει  από σήμερα και στο μέλλον ώστε να κατανοήσουμε και να οραματιστούμε το μέλλον της αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών στην Κω είναι η εναρμόνιση μας με τα δυτικά προοδευμένα κράτη. 

Το σημαντικό όμως αυτής της περιόδου και για τα προσεχή 5 χρόνια είναι η τεκμηρίωση εφικτών προτάσεων μέσα στα σημερινά θεσμικά πλαίσια που θα καταστήσουν τον Δήμο ισχυρότερο ώστε να μπορεί αφενός να διεκπεραιώνει τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους και αφετέρου να διεκδικεί πρόσθετες αρμοδιότητες. Και την κοινωνία αφενός να εμπιστεύεται και να είναι  συμμέτοχη στις υποθέσεις του Δήμου και αφετέρου  ικανή να προτείνει και να διεκδικεί λύσεις για την προστασία της και την ανάπτυξη της. 

Όπως έχουμε υπογραμμίσει η αδυναμία του Δήμου να ανταποκριθεί στις τρέχουσας ανάγκες των πολιτών είναι η υποστελέχωση του εξ αιτίας των απαγορευτικών διατάξεων. Αυτή η αδυναμία συνοδεύεται και με τα περιορισμένα οικονομικά μέσα σε σύγκριση με τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν.

Αυτά τα δύο οδηγούν ως τραγικό αποτέλεσμα στην απαξίωση της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής που εκ των πραγμάτων πλέον δεν μπορεί να εμπνεύσει στην κοινωνία έργα και δράσεις μεγάλης εμβέλειας που απαιτεί το μέλλον της Κω αλλά και να καλύψει βασικές ανάγκες της. 

Παραθέτουμε ενδεικτικά κάποιες γενναίες πολιτικές αποφάσεις των δημοτικών αρχών που δεν έχουν μεγάλο κόστος σε σύγκριση με τα μεγάλα θετικά τους αποτελέσματα για την παραπέρα πορεία της κοινωνίας και του Δήμου μας.

1. Οι επιστημονικοί μετακλητοί συνεργάτες των οργάνων του Δήμου θα πρέπει να προσλαμβάνονται με δημόσιες διαδικασίες και να προσφέρουν διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες.

2. Η ΚΩΑΝ να καλύψει με αναθέσεις τα κενά των τεχνικών υπηρεσιών και της πολεοδομίας και κυρίως την παρουσία του Δήμου στις Δημοτικές Ενότητες..

3.Οι δύο Χωρικοί Αντιδήμαρχοι Δικαίου και Ηρακλειδών  να προτείνονται από το σύνολο των Κοινοτικών Συμβούλων και οι προτάσεις τους να γίνονται αποδεκτές από τον εκάστοτε Δήμαρχο, ώστε να ενισχυθεί η αναγκαία εμπιστοσύνη μεταξύ των τοπικών συμβουλίων και της δημοτικής αρχής. Παράλληλα να αποφασισθεί εξ αρχής η κατανομή των ετήσιων κονδυλίων του τεχνικού προγράμματος και η δέσμευση της ιεράρχησης των έργων από τα κοινοτικά συμβούλια. Έτσι αποσαφηνίζονται οι δυνατότητες, αναβαθμίζονται τα Κοινοτικά Συμβούλια και μεταφέρονται ευθύνες στις Κοινότητες.

4. Να θεσμοθετηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο μια Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου με την συμμετοχή και πολιτών με αναλογική εκπροσώπηση των παρατάξεων για τον εσωτερικό διαχειριστικό έλεγχο και την τακτική ενημέρωση των πολιτών. Έτσι θα αναβαθμιστεί η αναγκαία εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς τους εκπροσώπους της.

5.Δύο εξειδικευμένα θέματα είναι αναγκαία σήμερα όσο τίποτε άλλα. Η διεκδίκηση του Δημοκρατικού προγραμματισμού για την κατανομή των προγραμμάτων της Περιφέρειας ώστε η κοινωνία μας να γνωρίζει και να συμμετέχει στην ανάπτυξη. Και η άμεση ανάληψη της ευθύνης  υλοποίησης διεκπεραίωσης του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού που θα προστατέψουν το δομημένο και αδόμητο περιβάλλον από την καταστροφή που συντελείται και θα καθορίσει την αναπτυξιακή πορεία του νησιού μας.     

Θεωρώ ότι ο Όμιλος μας χωρίς την ανάμειξη του στις διεργασίες των παρατάξεων, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση των προτάσεων τους και μετά τις εκλογές στην υλοποίηση τους. 

Ενόψει των Δημοτικών εκλογών οφείλουμε να βοηθήσουμε τους υποψήφιους Δημάρχους και υποψήφιους συμβούλους και την κοινωνία στην επιλογή τους  ώστε η νέα πενταετία να είναι καρποφόρα για το νησί μας.

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

©2020 radioproto.gr