Η απάντηση του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΚΩΑΝ ΑΕ στην ανακοίνωση της Δύναμης Αλλαγής

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΚΩΑΝ ΑΕ φιλοδοξεί να αποτελέσει το θεμέλιο λίθο για την πρόοδο και την ανάπτυξη των τριών νησιών Κω, Αστυπάλαιας και Νισύρου τα επόμενα χρόνια.

Ακολουθεί διαδικασίες απόλυτα διαφανείς και αξιοκρατικές, πρωτόγνωρες ίσως για όσους έχουν μάθει να λειτουργούν με πελατειακές σχέσεις.

Για τη θέση του Γενικού Διευθυντή και του Διευθύνοντος Συμβούλου, να θυμίσουμε : οι προσκλήσεις αναρτήθηκαν για μία εβδομάδα στα site των τριών Δήμων, αναρτήθηκαν επίσης με ειδική ανακοίνωση σε όλα τα site της Δωδεκανήσου.

Αξιολογήθηκε στη συνέχεια ότι πρέπει περαιτέρω να επικοινωνηθεί η πρόσκληση και σε επαγγελματικές πλατφόρμες (Linkedin) προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όσους περισσότερους μπορούσαν πάρουν μέρος.

Συνολικά 14 ημέρες δημόσιας πρόσκλησης είναι πρωτόγνωρη διαδικασία και αποτελεί Δημοκρατική κατάκτηση για το νέο φορέα.

Κατατέθηκαν 9 αιτήσεις για θέση του Γενικού Διευθυντή και 9 αιτήσεις για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Με βάση τις ασφαλιστικές δικλείδες που ο ίδιος ο Νόμος θέτει, προκρίθηκαν όλοι όσοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Η επιλογή των δύο στελεχών έγινε με αυστηρά κριτήρια, βάση της επιστημονικής τους κατάρτισης και της εξειδικευμένης γνώσης τους στα ζητήματα που καλείται να υπηρετήσει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός.

Με βάση τα κριτήρια που θέτει ο νόμος, δεν μπορεί αυτά να περιέχουν το στοιχείο της εντοπιότητας ή της συγγενικής σχέσης ούτε οποιασδήποτε άλλης σχέσης εξάρτησης.

Αντίθετα έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με την επιστημονική και εργασιακή επάρκεια καθώς και την ικανότητα επαγγελματικής διεύθυνσης δύο νευραλγικών θέσεων ευθύνης του Αναπτυξιακού Οργανισμού.

Οποιοσδήποτε υπαινιγμός περί «άλλης» διαδικασίας οφείλει να είναι σαφής και να αναφέρεται σε συγκεκριμένα στοιχεία.

Αλλιώς, αυτός υπηρετεί την τεχνητή ένταση την οποία επ’ουδενί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός και η θεσμική του έκφραση δεν πρόκειται να ακολουθήσει.

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by