Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα επί της Ακτής Κουντουριώτη αριθμ. 7, την Κυριακή 01 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Παναγιώτης Αβρίθης

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by