Όμιλος για την Δημοκρατία και την Αυτοδιοίκηση: Οι οικονομικοί πόροι του Δήμου Κω

Όμιλος για την Δημοκρατία και την Αυτοδιοίκηση: Οι οικονομικοί πόροι του Δήμου Κω

Αγαπητοί φίλοι, φτάνουμε προς το τέλος της ανάλυσης των δεδομένων που θα μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα και στην κατάθεση των προτάσεων που θα έχουν ως στόχο την μετατροπή του Δήμου μας σε ένα ισχυρό αναπτυξιακό οργανισμό ικανό να καλύπτει το σύνολο των αναγκών των πολιτών που αφορούν τις τοπικές δημόσιες υποθέσεις και θα λειτουργεί με τους κανόνες της συμμετοχής, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας που έχουν Συνταγματική ισχύ. 

Σήμερα καταθέτουμε για την ενημέρωση σας και την δημοσιοποίηση του την ανάλυση του τέταρτου κεφαλαίου της πρότασης μας που αφορά την οικονομική οντότητα του Δήμου μας.

Θα ακολουθήσουν η αποτύπωση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων του Δήμου μας με στόχο να καταλήξουμε σύντομα στις προτάσεις μας που θα τύχουν ευρύτερου διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους συμπατριώτες μας. Στόχος μας είναι η νέα πενταετία να αποτελέσει την χρονική περίοδο μετάβασης σε ένα ελπιδοφόρο μέλλον.

Για μια ακόμα φορά σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας σε αυτό το εγχείρημα που ελπίζουμε ότι τουλάχιστον θα να μεταφέρει γνώσεις και κίνητρο σε όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στα κοινά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Οι Οικονομικοί πόροι του Δήμου

Οικονομική εικόνα του Δήμου του έτους 2022

Η πραγματική εικόνα του Δήμου για το έτος 2022 στα έσοδα και στα έξοδα που μπορεί να μας οδηγήσει σε συμπεράσματα είναι η ακόλουθη σε αδρές γραμμές.

Τα συνολικά έσοδα του Δήμου ανέρχονται περίπου στα 30 εκατομμύρια

* Εξ αυτών το 45% προέρχονται από πηγές εσόδων του Δήμου και το 55% από κρατικές και λοιπές επιχορηγήσεις

* Οι λειτουργικές του δαπάνες (μισθοδοσίες, επιχορηγήσεις. συντηρήσεις. κλπ) ήταν 25 εκ. Οι επενδύσεις του σε έργα και αγορές μηχανημάτων και οικοπέδων 5 εκ. ευρώ

* Η επί μέρους ανάλυση των στοιχείων δεν απαιτείται σε αυτή την φάση της έκθεσης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η παραπάνω εικόνα είναι αψευδής μάρτυρας μιας κατάστασης που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

* Οι ανελαστικές δαπάνες του Δήμου στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι επιχορηγήσεις στα νομικά του πρόσωπα ανέρχονται στα 25.000.000 και τα περιθώρια των δαπανών για έργα και αγορές παγίων περιορίζονται στα 5.000.000 ευρώ

* Τα ίδια έσοδα του Δήμου είναι 14.200.000 σε αντίθεση με τις κρατικές επιχορηγήσεις που ανέρχονται στα 15.500.000. 

* Από την συνοπτική παρουσίαση των οικονομικών απουσιάζουν ο πάγιος εξοπλισμός και η ακίνητη περιουσία του Δήμου με αποτέλεσμα να είναι ισχνή μια ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής του κατάστασης. Απουσιάζει επίσης η ανάλυση των τεσσάρων επιχειρήσεων του (ΔΕΥΑΚ. ΜΑΡΙΝΑ. ΔΗΡΑΣ και ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ) που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Δήμου. Επίσης απουσιάζει η εικόνα του Λιμενικού Ταμείου.

* Παράλληλα απεικονίζεται στον ισολογισμό το γεγονός της δέσμευσης από το κράτος ποσού άνω των 17 εκ που εξυπηρετεί την διαμόρφωση του γνωστού μας εθνικού μαξιλαριού εγγύησης των δανείων. Επίσης εμφανίζεται ποσό άνω των 16 εκ. από οφειλές προς τον Δήμο των παρελθόντων ετών.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Από τους αριθμούς αποδεικνύεται η πλήρης εξάρτηση του Δήμου από το κράτος και την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική.

2. Το ποσό των 5 εκ για την κάλυψη των τεράστιων αναγκών του νησιού και των ελλείψεων του στις αστικές και κτιριακές υποδομές αποκαλύπτει την τραγική εικόνα του Δήμου.

3. Αποκαλύπτεται ότι με την σημερινή οικονομική κατάσταση είναι αδύνατη η κατασκευή μεγάλων δημοτικών έργων

4. Ο Δήμος μας με την σημερινή εικόνα των οικονομικών του και το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει της απαγόρευσης ίδρυσης δημοτικών επιχειρήσεων, δανεισμού και ένταξης στους αναπτυξιακούς νόμους ότι οδηγείται υποχρεωτικά στην περίπτωση αξιοποίησης των δημοτικών πλουτοπαραγωγικών πηγών σε ιδιώτες επενδυτές.

5. Πέραν των παραπάνω αριθμητικών δεδομένων αντιλαμβανόμαστε ότι σε μεγάλο βαθμό ευθύνεται το απαρχαιωμένο σύστημα διοίκησης και διαχείρισης των πόρων του Δήμου, της πλήρους γραφειοκρατικής εξάρτησης από λεπτομερείς νόμους και της εμπλοκής των αιρετών στην διαχείριση .

4. Η οικονομική οντότητα του Δήμου δεν αφορά μόνο τα έσοδα του αλλά συνδέεται άρρηκτα με τα πάγια στοιχεία του που αφορούν την κινητή και ακίνητη περιουσία του. Και φυσικά όλη την δημόσια έκταση του νησιού, της υποδομές του και τις πηγές του πλούτου της, γεγονός που με τα σημερινά δεδομένα δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη.

Οι προτάσεις μας για τον Δήμο που επιθυμούμε.

Η αποτελεσματικότητα στην διαχείριση των πόρων του Δήμου και η αναπτυξιακή του προοπτική εξαρτάται από τρεις παράγοντες. Από την διοικητική αυτοτέλεια. Την Οικονομική αυτάρκεια και. Την εγγύτητα των δημοσίων υποθέσεων που πρέπει να διαχειρίζεται ο Δήμος.

 Στην περίπτωση του Δήμου της Κω δεν ισχύει καμία από του τρεις παραπάνω παράγοντες. Και δυστυχώς ο τομέας των οικονομικών είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και εξαρτάται και από τους τρεις παραπάνω κανόνες εάν θέλουμε να μιλάμε για ένα παραγωγικό αναπτυξιακό κύτταρο.

Διοικητική αυτοτέλεια σημαίνει: Κανόνες διοίκησης και διαχείρισης όπου θα ισχύουν η διαφάνεια, ένα σύγχρονο και ανανεωνόμενο σύστημα αυτοδιοίκησης συμβατό με της τοπικές ανάγκες, αξιολογούμενο και αυτοελεγχόμενο καθημερινά.

Οικονομική αυτάρκεια σημαίνει: Οι πόροι για την παροχή υπηρεσιών προέρχονται αποκλειστικά από τοπικά έσοδα ώστε οι πολίτες να είναι άμεσα επιβαρυνόμενοι, άμεσα ωφελούμενοι και άρα άμεσα κριτές της απόδοσης.

Από την στιγμή που το υφιστάμενο πλαίσιο των οικονομικών πόρων του Δήμου εξαρτάται από το κράτος, οι δύο αρχές της αυτοτέλειας και της εγγύτητας παύουν να ισχύουν αφού το κράτος είναι εκείνο που δίνει τα χρήματα και άρα εκ των πραγμάτων καθορίζει την ανεξαρτησία του Δήμου, δηλαδή την διαχείριση των δικών του χρημάτων και εκ των πραγμάτων μειώνει τις τοπικές δημόσιες υποθέσεις για να τις διαχειρίζεται εκείνο.

Η σημερινή κατάσταση και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο έχει δυστυχώς δύο σοβαρά αποτελέσματα α) Οδηγεί στην απραξία τους πολίτες και άρα στον ατομικισμό της διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους αφού η κοινωνία δεν συνδέεται άμεσα με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα και β) Οδηγεί την τοπική αρχή στην αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της.

Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία ζούμε και αυτή εμφανίζεται στα στοιχεία των οικονομικών του Δήμου. Και είναι βέβαιο ότι με το σημερινό θεσμικό, διοικητικό και οικονομικό πλαίσιο η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει παρά ελάχιστα με μια καλύτερη διαχείριση.

Άμεσες δράσεις

1. Διαφάνεια των οικονομικών πόρων σε μηνιαία βάση και δημοσιότητα προς όλους τους πολίτες.

2. Διαφάνεια του όγκου των αναγκών, των προτεραιοτήτων, του κόστους και της αξιολόγησης ανά δημοτική Κοινότητα.

3. Απεγκλωβισμός όσο γίνεται περισσότερο των αιρετών από την διοίκηση και διαχείριση των υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει αποτελεσματικότητα, διαχρονική συνέχεια και αξιολόγηση.

4. Εξεύρεση ευέλικτων λειτουργικών σχημάτων στα οικονομικά και στην λειτουργία των υπηρεσιών που θα απαντήσουν στις ανάγκες της καθημερινότητας με μείωση του κόστους και αύξηση της αποτελεσματικότητας ώστε να καλυφθούν οι τεράστιες ελλείψεις στις υποδομές του νησιού μας. Είναι η προϋπόθεση συμμετοχής των πολιτών στον διεκδικητικό αγώνα του Δήμου.

5.Για τις ανάγκες κατασκευής μεγάλων έργων που θα αλλάξουν την ήδη γερασμένη εικόνα του νησιού απαιτείται η διεκδίκηση της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου ώστε ο Δήμος να μπορεί να δανείζεται αλλά και να εντάσσεται στους αναπτυξιακούς νόμους δημιουργώντας μεικτές ή αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις.

6. Οι χρηματοδοτήσεις δράσεων και έργων από την Ε.Ε. τα εθνικά και τα Περιφερειακά που μέχρι σήμερα κατανέμονται ερήμην των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών, ούτε είναι ενταγμένα στα τοπικά σχέδια ανάπτυξης που θα έπρεπε να εντάσσονται, να κατανέμονται και να ελέγχονται σύμφωνα με τον Δημοκρατικό προγραμματισμό του κάθε επιπέδου.

7. Η συνεχείς επιβάρυνση του νησιού και άρα του Δήμου με την κατασκευή νέων ξενοδοχειακών μεγαθηρίων εξαντλεί τα φυσικά αποθέματα του. Αυξάνει τον όγκο και άρα το κόστος των αναγκαίων υποδομών και δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες διαβίωσης των πολιτών και των φιλοξενουμένων. Η κατασκευή και η επιδοτήσεις ξενοδοχειακών μονάδων πρέπει να σταματήσουν άμεσα και τουλάχιστον για μια πενταετία μεταφέροντας τις δημόσιες επιδοτήσεις στον εκσυγχρονισμό και στην υποδομές του νησιού. 

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

©2020 radioproto.gr