Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Κω για απώλεια Σωτήρη Μαραγκού

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω σε κατεπείγουσα συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 24 Μαρτίου & ώρα 11:00 π.μ., αφού άκουσε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου την θλιβερή αναγγελία θανάτου του συμπατριώτη μας Μαραγκού Σωτηρίου – Ευσταθίου, επί πολλά έτη δημοτικού συμβούλου, περιφερειακού συμβούλου & νυν Αντιπεριφερειάρχη, εξήρε στη συνέχεια το ήθος, την προσωπικότητα, κυρίως δε την προσφορά του στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να εκφράσει τη θλίψη και τα θερμά συλλυπητήρια των μελών του, στην οικογένειά του.

2. Τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων, να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου Κω στη νεκρώσιμο ακολουθία, να επιδώσει στην οικογένεια του εκλιπόντος το παρόν ψήφισμα, και

3. Να δημοσιευθεί στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.

Το παρόν ψήφισμα έλαβε αύξοντα αριθμό Απόφασης 70/2021

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΩ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by