Υπ. Μετανάστευσης: Κατά 56% μειωμένος ο αριθμός των συνολικά διαμενόντων στην Επικράτεια σε σχέση με το 2021 

Υπ. Μετανάστευσης: Κατά 56% μειωμένος ο αριθμός των συνολικά διαμενόντων στην Επικράτεια σε σχέση με το 2021 

Το 1,21% του πληθυσμού αποτελούν οι διαμένοντες στα νησιά του Βορείου Αιγαίου ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2021 αποτελούσαν το 2,32%. Πιο αναλυτικά, οι διαμένοντες στα νησιά τον Αύγουστο του 2022 ανέρχονται συνολικά στους 3.190.  

Ο αριθμός των συνολικά διαμενόντων στα Νησιά τον Αύγουστο του 2022 παρουσιάζει μείωση κατά 39% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2021. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στους διαμένοντες στην Λέσβο, η οποία είναι της τάξης του 61% και ακολουθεί η Χίος με 8%. 

Ο αριθμός των συνολικά διαμενόντων στα νησιά τον Αύγουστο του 2022 διαμορφώνεται στους 3.190 αιτούντες άσυλο, ενώ τον Ιούλιο του 2022 διέμεναν 2.727 άτομα και τον Αύγουστο του 2021 διέμεναν συνολικά 5.264. 

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Αυγούστου, οι ροές κατά το 1ο οκτάμηνο του 2022 παρουσιάζονται αυξημένες κατά 64% σε σχέση με τον 1ο οκτάμηνο του 2021. 

Μετά από συστηματικές προσπάθειες, τον 8ο μήνα του 2022, 725 άτομα αναχώρησαν με προορισμό είτε την Ευρώπη είτε τρίτα κράτη μέσω των μηχανισμών απελάσεων, επιστροφών και μετεγκαταστάσεων υπηκόων τρίτων χωρών, ενώ στη χώρα μας αφίχθησαν 1.963 άτομα. 

Οι διαμένοντες συνολικά στην Επικράτεια ανέρχονται τον Αύγουστο του 2022 στους 18.587, εκ των οποίων το 16% αποτελεί τον πληθυσμό των αιτούντων άσυλο στα νησιά, και το 84% διαμορφώνεται από τον πληθυσμό των διαμενόντων στην ενδοχώρα.  

Ο αριθμός των Συνολικά Διαμενόντων στην Επικράτεια κατά τον Αύγουστο του 2022 παρουσιάζεται μειωμένος κατά 56% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2021. Υπογραμμίζεται ότι σε όλη την επικράτεια οι διαμένοντες στις Δομές, στα ΚΥΤ και στα διαμερίσματα του ΕΣΤΙΑ αποτελούν κατά μέσο όρο το 0,17% του πληθυσμού βάσει της απογραφής του 2011. 

Στόχος και δέσμευση της Κυβέρνησης είναι η ίση και δίκαιη κατανομή των αιτούντων άσυλο κάτω του 1% επί του γενικού πληθυσμού, όπως και  έχει επιτευχθεί σε όλη την Επικράτεια ανά περιφέρεια, με εξαίρεση την Περιφέρεια Β. Αιγαίου που ανέρχεται στο 1,21%. 

Οι  Διαμένοντες στα Νησιά κατά τον μήνα Αύγουστο του 2022 αποτελούν το 16% επί του συνόλου των διαμενόντων σε όλη την Επικράτεια, ενώ οι διαμένοντες στην ενδοχώρα αποτελούν το 84% επί του συνόλου των διαμενόντων στην Επικράτεια. Το αντίστοιχο ποσοστό τον Αύγουστο του 2021 κυμάνθηκε σε παρόμοια ποσοστά, δηλαδή στο 12% για τα νησιά και 88% για την ενδοχώρα. 

Κατά το μήνα Αύγουστο του 2022 ο αριθμός των προκαταγραφών ανέρχεται στις 2.826. Το ποσοστό των προκαταγραφών στα νησιά για τον μήνα Αύγουστο του 2022 είναι 40% επί του συνόλου και στην ενδοχώρα 60% επί του συνόλου. Επιπλέον κατατέθηκαν 2.988 αιτήσεις ασύλου συνολικά τον Αύγουστο του 2022 στα Περιφερειακά Γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου Τα ποσοστά που παρατηρούνται στις αιτήσεις Ασύλου είναι 33% επί του συνόλου για τα νησιά και 67% επί του συνόλου στην ενδοχώρα.     

Οι Αιτήσεις Ασύλου τον Αύγουστο του 2022 παρουσιάζονται αυξημένες κατά 0,5% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022 ενώ οι προ-καταγραφές αυξημένες κατά 26%. Οι 3.845 καταληκτικές πράξεις Α΄ βαθμού για τον Αύγουστο του 2022 αναλύονται ως εξής: 26,0% αφορούν σε θετικές αποφάσεις, το 40,9% αρνητικές και το 33,1% αφορούν σε πράξεις διακοπής, Παραιτήσεις και Αρχειοθετήσεις Υποθέσεων. 

 

Συνολικά τον Αύγουστο του 2022 διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα 754.862 μετανάστες. Εξ αυτών το 29,1% είναι Πολίτες ΕΕ και Ομογενείς, το 63% είναι πολίτες Τρίτων χωρών με ισχυρή άδεια Διαμονής και το 7,9% είναι Δικαιούχοι Διεθνείς Προστασίας με ενεργές ΑΔΕΤ. 

Συνολικά οι άδειες διαμονής Πολιτών Τρίτων Χωρών σε ισχύ τον Αύγουστο του 2022 ανέρχονται σε 475.384 μειωμένες κατά 29% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2021 και αυξημένες κατά 0,5% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022. Οι τρεις κορυφαίες χώρες προέλευσης πολιτών τρίτων χωρών με άδειες  διαμονής σε ισχύ είναι η Αλβανία σε ποσοστό 61,4%, η Κίνα σε ποσοστό 4,7% και ακολουθεί η Γεωργία  σε ποσοστό 4,2%. 

Οι συνολικές άδειες διαμονής μόνιμου επενδυτή (αρχικές και ανανεώσεις) που ισχύουν τον Αύγουστο του 2022 ανέρχονται σε 10.499. Οι 9.178 (ποσοστό 87%) αφορούν αρχικές χορηγήσεις και οι 1.321 (ποσοστό 13%) αφορούν ανανεώσεις. Η κύρια χώρα προέλευσης των επενδυτών στη χώρα μας είναι οι υπήκοοι Κίνας, σε ποσοστό 64,8% και ακολουθούν κατά πολύ μικρότερα μεγέθη οι υπήκοοι Τουρκίας  (6,4%) και Ρωσίας (4,6%). 

Το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου περιλαμβάνει τακτικά ειδική αναφορά στους Ουκρανούς εκτοπισθέντες. Έχουν υποβληθεί συνολικά 20.290 ηλεκτρονικές αιτήσεις και έχουν εκδοθεί 19.081 Άδειες Προσωρινής Προστασίας, εκ των οποίων το 70% αφορούν γυναίκες και το 30% άνδρες. Επίσης το 25,3% των αδειών προσωρινής προστασίας έχει χορηγηθεί σε ανήλικους κάτω των 13 ετών, το 5,9% σε ανηλίκους από 13 ως 18 ετών (δηλαδή οι ανήλικοι  συνολικά με προσωρινές άδειες προστασίας ανέρχονται στο 31,2%), το 23,8% στην ηλικιακή ομάδα από 18-34 έτη, το 36,4% στην ηλικιακή ομάδα 35-64 έτη και τέλος το 8,6% των αδειών αφορά ενήλικες άνω των 65 ετών. 

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, δήλωσε: 

Συνεχίζουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού, κόντρα στις προσπάθειες των κυκλωμάτων διακίνησης και της εργαλειοποίησης που επιδιώκει η Τουρκία.  

Τα ποσοστά του Αυγούστου επιβεβαιώνουν την συστηματική πολιτική των προωθήσεων από την Τουρκία προς τη χώρα μας, αλλά παράλληλα και την αποτελεσματική πολιτική φύλαξης των συνόρων μας, και τη διαχείριση εν γένει του μεταναστευτικού.  

Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα εφαρμόζοντας μία αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική σεβόμενοι το Διεθνές Δίκαιο και την ανθρώπινη ζωή. Και αυτή η πολιτική δεν πρόκειται να αλλάξει.    

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Κλιμάκιο της Αμερικανικής Πρεσβείας θα επισκεφτεί την Κάλυμνο την Πέμπτη 25 Απριλίου στο Επιμελητήριο για θέματα συνταξιοδοτικά και social security – Ανοικτή εκδήλωση για όλους 

Κλιμάκιο της Αμερικανικής Πρεσβείας θα επισκεφτεί την Κάλυμνο την Πέμπτη 25 Απριλίου στο Επιμελητήριο για θέματα συνταξιοδοτικά και social security – Ανοικτή εκδήλωση για όλους 

Ενημέρωση

Νίσυρος: Ελεύθερος ο αρχαιοφύλακας – Σε εξέλιξη η προανάκριση για ασέλγεια σε ανήλικους – Ακούστε τι δήλωσε στην “Κοινωνία Ώρα Mega” 

– Νίσυρος: Ελεύθερος ο αρχαιοφύλακας – Σε εξέλιξη η προανάκριση για ασέλγεια σε ανήλικους – Ακούστε τι δήλωσε στην “Κοινωνία Ώρα Mega”  Την υπόθεση του

©2020 radioproto.gr