Το 1ο Πρωτάθλημα παλαίμαχων ποδοσφαιριστών 2020-21 στην Κω. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου

 

Το 1ο Πρωτάθλημα παλαίμαχων ποδοσφαιριστών 2020-21 στην Κω. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου

Προκήρυξη Πρωταθλήματος παλαίμαχων ποδοσφαιριστών KΩΣ 2020 –2021

 

Το  Τμήμα Αθλητισμού του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών σε συνεργασία με τους βετεράνους ποδοσφαιριστές Κω έχουν εντάξει στο πρόγραμμα των αθλητικών εκδηλώσεων ΘΕΡΙΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ 2020 το 1ο Πρωτάθλημα παλαίμαχων ποδοσφαιριστών 2020 -21.

Καλούνται οι ομάδες ποδοσφαίρου που διατηρούν τμήμα βετεράνων ποδοσφαιριστών ή ανεξάρτητοι βετεράνοι ποδοσφαιριστές που επιθυμούν να συγκροτήσουν ομάδα,  να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 13 Σεπτεμβρίου 2020 στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ στο fax 2242028655 ή  στο email :dopavs@kos.gr.

Συνημμένα υποβάλουμε την προκήρυξη του πρωταθλήματος με τους όρους διεξαγωγή του.

 

                                                                                                                 ΤΜΗΜΑ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

                                                                                                         ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                  

 

 

 

 

 

Προκήρυξη Πρωταθλήματος παλαίμαχων ποδοσφαιριστών

KΩΣ 2020 –2021

 

1ου ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 – 2021.

Ο ΔΟΠΑΒΣ Κω και οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές Κω διοργανώνουν το 1ο πρωτάθλημα Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Κω. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν ομάδες συλλόγων, φορέων αλλά και ανεξαρτήτων ομάδων που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

ΑΡΘΡΟ 1 – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Η έναρξη των αγώνων ορίζεται το Φθινόπωρο του 2020.

ΑΡΘΡΟ 2  ΔΗΛΩΣΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ομάδες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν γραπτή δήλωση συμμετοχής μέχρι την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2020, όπου και θα αναφέρονται τα γήπεδα των αγώνων, και οι καταστάσεις των συμμετεχόντων ποδοσφαιριστών.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο σύνολό του θα κοινοποιηθεί αμέσως μετά την κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2020. Η διάρκεια των αγώνων ορίζεται σε ογδόντα λεπτά της ώρας, με δύο ημίχρονα των σαράντα λεπτών το καθένα . Οι αγώνες θα διεξάγονται κάθε δεκαπέντε μέρες, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ σε απογευματινές-βραδινές ώρες. Με σύμφωνη γνώμη των δύο ομάδων και ενημέρωση της αρμόδιας επιτροπής δύναται να αλλάξει ο χρόνος διεξαγωγής του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 4ΤΗΡΗΣΗΤΑΞΗΣ

Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια η θέματα κανονισμών, επιβάλλονται με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής οι προβλεπόμενες από τον ΚΑΠ ή από τους άλλους κανονισμούς κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 5– ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι εν ενεργεία η και παλαίμαχοι διαιτητές όλων των αγώνων του πρωταθλήματος, θα ορίζονται με ευθύνη των γηπεδούχων ομάδων από τους κατά τόπους Συνδέσμους Διαιτητών.

ΑΡΘΡΟ 6– ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ

Οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να βρίσκονται στο γήπεδο τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα και να έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον

Τρεις μπάλες

ΑΡΘΡΟ 7ΔΕΛΤΙΟΑΤΟΜΙΚΩΝΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον διαιτητή: Το δελτίο του πρωταθλήματος σφραγισμένο με το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας σε φωτοτυπία, που θα επισυνάπτεται. Σε περίπτωση ελλιπούς συμπλήρωσης στοιχείων του δελτίου είναι άκυρη η συμμετοχή.

ΑΡΘΡΟ 8– ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩΝΩΝ

Οι γηπεδούχος ομάδα αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπάρχουν στην διάθεση των διαγωνιζομένων, μέσα πρώτων βοηθειών και παρουσία γιατρού κατά την τέλεση του αγώνα.

Έχει την υποχρέωση να τηρεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα που αφορούν την αποφυγή και περιορισμό της διάδοσης του κορωνιϊού COVID 190

ΑΡΘΡΟ 9– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Τα έξοδα διαιτησίας και της παρουσίας γιατρού θα καλύπτονται από τις ομάδες των παλαιμάχων και θα εξοφλούνται με την λήξη του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 10–ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Θα απονεμηθούν κύπελλα στις ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση, πλακέτες στις ομάδες και έπαινοι συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες.

ΑΡΘΡΟ 11–ΓΕΝΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ποδοσφαιριστές που είναι τριάντα πέντε (35) ετών και άνω – γεννηθέντες έως και το 1985 – ασχέτως αν αγωνίζονται παράλληλα στο επίσημο πρωτάθλημα του συλλόγου τους της ΕΠΣΔ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.
  2. Ομάδα που δηλώνει στο φύλλο αγώνος έως και 13 ποδοσφαιριστές έχει το δικαίωμα να κάνει επαναλαμβανόμενες αλλαγές.
  3. Ομάδα με δηλωμένους στο φύλλο αγώνος περισσότερους από 13 ποδοσφαιριστές δικαιούται στην διάρκεια του αγώνα να κάνει απεριόριστες αλλαγές, δίχως να αγωνίζεται ξανά ποδοσφαιριστής που βγήκε ως αλλαγή.
  4. Ομάδα που λόγω τραυματισμών, μετά το πέρας των αλλαγών, έχει μείνει με λιγότερους ποδοσφαιριστές έχει το δικαίωμα να συμπληρώσει τον αριθμό έντεκα (11) ξαναμπαίνει παίκτης που έχει αντικατασταθεί .
  5. Ο ανώτατος αριθμός παλαίμαχων ποδοσφαιριστών που δύναται να καταθέσει κάθε ομάδα είναι τριάντα. [30] και μπορούν να συμπληρωθούν με νέους ποδοσφαιριστές στη διάρκεια του έτους έως αυτό το όριο.
  6. Δεν επιτρέπονται οι μεταγραφές μεταξύ των ομάδων κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος
  7. Στην ίδια κατάσταση θα υπάρχει ενυπόγραφη δήλωση του κάθε ποδοσφαιριστή ότι αγωνίζεται με δική του ευθύνη και ουδεμία ευθύνη φέρουν οι διοργανωτές σε περίπτωση τραυματισμού ή άλλου προβλήματος υγείας.
  8. Αγώνας που αναβάλλεται για περισσότερο από είκοσι μία (21) ημέρες από την πρώτη ορισμένη ημερομηνία κατακυρώνεται εις βάρος της υπαίτιας ομάδας που ζητά την πρώτη αναβολή.
  9. Στο τέλος του πρωταθλήματος θα διεξαχθούν αγώνες μεικτών ομάδων από συμμετέχοντες στους αγώνες.

 

 

                                                                                                                                     ΔΟΠΑΒΣ

                                                                                         Τμήμα Αθλητισμού                

                                                                                    Οργανωτική Επιτροπή

 

 

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Πολιτική

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024, στο γραφείο του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γιώργου Λεονταρίτη με επίκεντρο το νησί της Τήνου

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024, στο γραφείο του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γιώργου Λεονταρίτη με επίκεντρο το νησί της Τήνου Στη σύσκεψη συμμετείχαν

©2020 radioproto.gr