Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 9 Μαρτίου στις 18.00

Share This Post

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 9 Μαρτίου στις 18.00

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα, 9 Μαρτίου, στις 18.00, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1) Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

2) Έγκριση τακτικής επιχορήγησης νομικών προσώπων Δήμου Κω οικονομικού έτους 2020, βάσει της συστατικής τους πράξης και απόδοσης εσόδων από Κ.Α.Π. στα Ν.Π.Δ.Δ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 01/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αναφορικά με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2019. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

4) Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των δημοτικών καταστημάτων (ως ενιαίου) που βρίσκονται στο ισόγειο του συγκροτήματος Λήμνου επί των οδών Αλ. Διάκου και Ακτής Κουντουριώτη, με ΚΜ 917 Οικοδομών Πόλεως Κω, εντός του Ο.Τ. 33 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Κω, με δημοπρασία (καταστήματα 7 και 8). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

5) Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί των οδών Αλ. Διάκου και Ακτής Κουντουριώτη, με ΚΜ 917 Οικοδομών Πόλεως Κω, εντός του Ο.Τ. 33 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Κω, με δημοπρασία (κατάστημα 6). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

6) Λήψη απόφασης για την παράταση της μίσθωσης ακινήτου επί των οδών Αρτεμισίας και Φαιναρέτης, για τις ανάγκες του Δήμου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

7) Εξέταση αιτήματος κ. Μπέζα Ιωάννη για τη δυνατότητα παράτασης ιδιωτικού συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην περιοχή Λιμνιώνα. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

8) Εξέταση αιτήματος κας Ανθούλη Αγγελικής για ακύρωση ιδιωτικού συμφωνητικού. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

9) Έγκριση της υπ’ αριθ. 25/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Περιμετρική λιθοδομή για την προστασία της κρήνης στο πάρκο της Μητρόπολης». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

10) Έγκριση της υπ’ αριθ. 26/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις – επιχώσεις Δημοτικών οικοπέδων μετά από αρχαιολογικές τομές». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

11) Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

12) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΒΕΡΩΦ», (Α.Μ. 12/2014) (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

13) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ», (Α.Μ. 36/2019) (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

14) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Εφαρμογή ρυμοτομικού στην περιοχή 1ου Γυμνασίου Κω» (Α.Μ. 06/2018). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

15) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Δ.Ε. Κω» (Α.Μ. 07/2018) (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

16) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Δ.Ε. Ηρακλειδών» (Α.Μ. 55/2018) (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

17) Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εφαρμογή ρυμοτομικού στην περιοχή του 1ου Γυμνασίου Κω» (Α.Μ. 06/2018) (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

18) Έγκριση 5ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΛΑΜΠΗ – ΛΑΓΚΑΔΑ – ΠΛΑΤΑΝΙ), (Α.Μ. 10/2017)». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

19) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα, κλασικού τύπου δυναμικότητας 235 κλινών, σε γήπεδο έκτασης 20,5 στρ. με την επωνυμία «Παλάτι της Κω», που βρίσκεται στη θέση Τιγκάκι, Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Π.Ε. Δωδεκανήσου Π.Ν.Α. του φορέα ΞΤΕ Γ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠOΥΛΟΣ. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κας. Κασσιώτη Γεωργία).

20) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενο τουριστικό κατάλυμα κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*) με την επωνυμία EUROVILLAGE ACHILLEAS, δυναμικότητας 846 κλινών, στην εκτός σχεδίου περιοχή «Μαστιχάρι», δημοτικής κοινότητας Αντιμάχειας, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α.Ε. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κας. Κασσιώτη Γεωργία).

21) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στον εκσυγχρονισμό, αλλαγή κατάταξης σε κατηγορία πέντε (5) αστέρων και λειτουργική ενοποίηση δύο υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων σε ενιαίο τουριστικό συγκρότημα, συνολικής δυναμικότητας 1100 κλινών, στην εκτός σχεδίου περιοχή «Λάμπη», Δ. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας Κ. ΚΟΥΛΙΑΣ Α.Ε. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κας. Κασσιώτη Γεωργία).

22) Μετατροπή υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος γηπέδου σε υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού για την επέκταση υφιστάμενης τουριστικής εγκατάστασης, ιδιοκτησίας της ανωνύμου εταιρείας με το διακριτικό τίτλο: “Τ.Ξ.Ε. OCCIDENTAL A.E.” (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κας. Κασσιώτη Γεωργία).

23) Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω για τη συμμετοχή του στην Έκτακτη Γενική συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ.), ως μοναδικός μέτοχος της Α.Ε.». (Εισηγητής: Δημοτικός σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ της Α.Ε. κ. Πασσανικολάκης Γεώργιος).

24) Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 150/2016 απόφασης που αφορά στο αίτημα – γνωστοποίηση των Δέσποινας Ζαμπετόγλου του Σταύρου χήρας Γεωργίου Ιωαννίδη,

Λυδίας Γεωργίου Ιωαννίδη και Αικατερίνης Γεωργίου Ιωαννίδη κατοίκων Κω, ως εξ’ αδιαθέτου κληρονόμων του Γεωργίου Ιωαννίδη του Ιωάννου, για τη μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης καταστήματος κυριότητας Δήμου Κω, επιφανείας 35,05 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Β. Παύλου πόλεως Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

25) Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 321/2018 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην ανταλλαγή της ΚΜ 26 Γαιών Κεφάλου και τμήματος της ΚΜ 26Γ Γαιών Κεφάλου, ιδιωτικής ιδιοκτησίας, συνολικής επιφάνειας 1.707,10 τ.μ. με ίσης επιφάνειας τμήμα της ΚΜ 2008 Γαιών Κεφάλου, ιδιοκτησίας Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

26) Λήψη απόφασης περί καθορισμού των κωδικών του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020, δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

Γραφείο Τύπου

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

3ο Δημοτικό Σχολείο Κω : Σε νέο κτίριο από 5 Οκτωβρίου. Απαιτείται έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου 

3ο Δημοτικό Σχολείο Κω : Σε νέο κτίριο από 5 Οκτωβρίου. Απαιτείται έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου  Σε κανονικό πρόγραμμα, πρωϊνες ώρες, επανέρχεται από την ερχόμενη

©2020 radioproto.gr is made with by