Τελική προκήρυξη πρωταθλήματος Βετεράνων Ποδοσφαίρου 2020-21

Τελική προκήρυξη πρωταθλήματος Βετεράνων Ποδοσφαίρου

2020-21

Λίγες ημέρες πριν την λήξη των δηλώσεων συμμετοχής (13 Σεπτεμβρίου) ανακοινώνουμε την τελική προκήρυξη του Πρωταθλήματος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών 2020-21 και υπενθυμίζουμε στις ομάδες ποδοσφαίρου που διατηρούν τμήμα βετεράνων ποδοσφαιριστών, ή ανεξάρτητοι βετεράνοι ποδοσφαιριστές που επιθυμούν να συγκροτήσουν ομάδα, να δηλώσουν την συμμετοχή τους μέχρι 13 Σεπτεμβρίου 2020 στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ στο fax 2242028655, ή στο email :dopavs@kos.gr.

Συνημμένα υποβάλουμε την τελική προκήρυξη του πρωταθλήματος με τους όρους διεξαγωγή του.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1ου ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 – 2021.

Ο ΔΟΠΑΒΣ Κω και οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές Κω διοργανώνουν το 1ο πρωτάθλημα Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Κω. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν ομάδες συλλόγων, φορέων αλλά και ανεξαρτήτων ομάδων που επιθυμούν να συμμετέχουν!.

ΑΡΘΡΟ 1 – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Η έναρξη των αγώνων ορίζεται το τέλος Οκτωβρίου του 2020.

ΑΡΘΡΟ 2.ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ομάδες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν γραπτή δήλωση συμμετοχής μέχρι την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2020, όπου και θα αναφέρονται τα γήπεδα των αγώνων, και οι καταστάσεις των συμμετεχόντων ποδοσφαιριστών.

Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να σταλούν στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ ηλεκτρονικά στο e-mail : dopavs@kos.gr ή στο fαχ 2242028655

ΑΡΘΡΟ 3 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο σύνολό του θα κοινοποιηθεί αμέσως μετά την κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2020. Η διάρκεια των αγώνων ορίζεται σε ογδόντα λεπτά της ώρας, με δύο ημίχρονα των σαράντα λεπτών το καθένα . Οι αγώνες θα διεξάγονται κάθε εβδομάδα, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ σε απογευματινές-βραδινές ώρες. Με σύμφωνη γνώμη των δύο ομάδων και ενημέρωση της αρμόδιας επιτροπής δύναται να αλλάξει η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 4–ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια η θέματα κανονισμών, επιβάλλονται με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής οι προβλεπόμενες από τον ΚΑΠ ή από τους άλλους κανονισμούς οι ανάλογες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 5– ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ Οι εν ενεργεία η και παλαίμαχοι διαιτητές όλων των αγώνων του πρωταθλήματος, θα ορίζονται με ευθύνη των γηπεδούχων ομάδων .

ΑΡΘΡΟ 6– ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ Οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να βρίσκονται στο γήπεδο τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα και να έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον τρεις μπάλες

ΑΡΘΡΟ 7–ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον διαιτητή: Τα δελτία του πρωταθλήματος που θα είναι θα είναι η φωτοτυπίες των αστυνομικών ταυτοτήτων σφραγισμένες εκ των προτέρων με σφραγίδα του ΔΟΠΑΒΣ και θα επισυνάπτονται στις κάρτες υγείας των αθλητών . Σε περίπτωση που δεν θα προσκομίζονται οι σφραγισμένες φωτοτυπίες ταυτότητας από ΔΟΠΑΒΣ και οι αντίστοιχες κάρτες υγείας, θα θεωρείται ι άκυρη η συμμετοχή!.

ΑΡΘΡΟ8– ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩΝΩΝ Οι γηπεδούχες ομάδες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υπάρχουν στην διάθεση των διαγωνιζομένων, μέσα πρώτων βοηθειών και παρουσία γιατρού κατά την τέλεση του αγώνα και να εφαρμόζουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα που αφορούν την αποφυγή και περιορισμό της διάδοσης του κορωνιϊού COVID 190

ΑΡΘΡΟ 9– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Τα έξοδα διαιτησίας και της παρουσίας γιατρού θα καλύπτονται από τις ομάδες των παλαιμάχων και θα εξοφλούνται με την λήξη του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 10–ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Θα απονεμηθούν κύπελλα και μετάλλια στις ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση, τιμητικές πλακέτες στις ομάδες που συμμετείχαν και αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες.

ΑΡΘΡΟ 11–ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ποδοσφαιριστές που είναι τριάντα πέντε (35) ετών και άνω – γεννηθέντες έως και το 1985 – δεν θα αγωνίζεται κανένας όμως παράλληλα στο επίσημο πρωτάθλημα του συλλόγου τους σε αγώνες της ΕΠΣΔ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ!.

Κατ εξαίρεσίν και για λόγους διεύρυνσης της βάσης και μαζικοποίησης του πρωταθλήματος, η κάθε ομάδα θα έχει δικαίωμα στην 30αδα που θα δηλώσει, να έχει μέχρι (5) πέντε αθλητές ηλικίας από 31 έως και 34 χρονών!

2. Κάθε Ομάδα μπορεί να δηλώνει στο φύλλο αγώνος έως και 25 ποδοσφαιριστές

και έχει δικαίωμα να κάνει έως και 14 αλλαγές ώστε να αγωνιστούν όλοι, δίχως να αγωνίζεται ξανά ποδοσφαιριστής που βγήκε ως αλλαγή. 4. Ομάδα που λόγω τραυματισμών, μετά το πέρας των αλλαγών, έχει μείνει με λιγότερους ποδοσφαιριστές έχει το δικαίωμα να συμπληρώσει τον αριθμό έντεκα (11) χρησιμοποιώντας παίκτη που είχε ήδη αντικατασταθεί . 5. Ο ανώτατος αριθμός παλαιμάχων ποδοσφαιριστών που δύναται να καταθέσει κάθε ομάδα είναι τριάντα. [30] και μπορούν να συμπληρωθούν με νέους ποδοσφαιριστές στη διάρκεια του πρωταθλήματος έως και 40, 6. Στην ίδια κατάσταση θα υπάρχει ενυπόγραφη δήλωση του κάθε ποδοσφαιριστή ότι : αγωνίζεται με δική του ευθύνη και ουδεμία ευθύνη φέρουν οι διοργανωτές σε περίπτωση τραυματισμού ή άλλου προβλήματος υγείας. 7. Αγώνας που αναβάλλεται για περισσότερο από είκοσι μία (21) ημέρες από την πρώτη ορισμένη ημερομηνία κατακυρώνεται εις βάρος της υπαίτιας ομάδας που ζητά την πρώτη αναβολή. 8. Στο τέλος του πρωταθλήματος θα διεξαχθούν αγώνες μεικτών ομάδων από συμμετέχοντες στους αγώνες.

ΑΡΘΡΟ 12–ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Η Επιτροπή του πρωταθλήματος θα αποτελείται από 2 εκπροσώπους του ΔΟΠΑΒΣ και έναν εκπρόσωπο της κάθε ομάδας που θα δηλώσει συμμετοχή και θα συνεδριάζει εβδομαδιαίως για να ορίζει τους αγώνες και να επικυρώνει τα αποτελέσματα

ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΤΑΞΕΙΣ Ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, θα επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής πρωταθλήματος, που θα ορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας προκήρυξης .

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Πραγματοποιήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση των 20 ιδρυτικών μελών του Ομίλου για την Δημοκρατία και την Αυτοδιοίκηση

Πραγματοποιήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση των 20 ιδρυτικών μελών του Ομίλου για την Δημοκρατία και την Αυτοδιοίκηση Πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου η πρώτη, ιδρυτική μετά

Ενημέρωση

Διακοπή υδροδότησης την Δευτέρα 11/12

Διακοπή υδροδότησης την Δευτέρα 11/12 Σας ενημερώνουμε ότι λόγω ζημιάς στο δίκτυο ύδρευσης,έχει διακοπεί η υδροδότηση στις οδούς Κορυτσάς, Κλεοβούλου και Μανδηλαρά της Δημοτικής Κοινότητας

©2020 radioproto.gr