ΤΕΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Share This Post

 

ΤΕΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄), όπως ισχύει, αναρτώνται σε όλη τη χώρα δασικοί χάρτες, αλλάζοντας το μέχρι σήμερα ιδιοκτησιακό μοντέλο, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την καταγραφή και αποτύπωση της Δημόσιας περιουσίας, τη δήλωση της δημόσιας ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο, την απογραφή και προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας.

Το ΤΕΕ Δωδεκανήσου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση δασών Δωδεκανήσου, στα πλαίσια της ενημέρωσης των πολιτών του νομού μας, παραθέτει κωδικοποιημένες και απλουστευμένες πληροφορίες για τη διαδικασία ανάρτησης , τον τρόπο και την απαίτηση ή μη της υποβολής αντιρρήσεων

Α. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ : 5/2/2021 (ΑΔΑ : ΨΓ364653Π8-Κ0Ξ)

σε ειδικό δικτυακός τόπος ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

Β. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ :

105 ημέρες (από 19 Φεβρουαρίου 2021 έως 14 Ιουνίου 2021), για μόνιμους κατοίκους εσωτερικού

Επιπλέον 20 ήμερες (έως 21 Ιουνίου 2021), για μόνιμους κατοίκους εξωτερικού

Θα δημοσιευθεί ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου με πρόσκληση προς τους πολίτες.

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ή ΜΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ:

Στον δασικό χάρτη

– Δεν αναρτάται το εντός του ορίου των εγκεκριμένων σχεδίων πόλης

– Δεν θα αναρτηθεί στις 5-2-2021 δασικός χάρτης για τα εντός του ορίου ακίνητα όλων των οικισμών, όπως αυτά προσδιορίστηκαν και στάλθηκαν από τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων στην Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.. Θα εκδοθεί νέα απόφαση .

– Θα πρέπει να απεικονίζονται όλες τις διοικητικές πράξεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες και οι αναδασωτέες περιοχές για τις οποίες έχει εκδοθεί ΦΕΚ .

Ως βάση για τον προσδιορισμό των δασικών εν γένει εκτάσεων των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν.998/1979(Α’ 289), που διέπονται από τις προστατευτικές διατάξεις , λαμβάνεται η παλαιότερη η αεροφωτογραφία , έτους 1960 και ο ορθοφωτοχάρτης του 2015.

Η αντίρρηση αφορά αποκλειστικά στο χαρακτήρα ή στη μορφή κάποιας εμφανιζόμενης στο Δασικό Χάρτη έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της

O ενδιαφερόμενος πρέπει να ελέγξει τη θέση του κάθε ακινήτου του, σε σχέση με τα χαρακτηρισμένα πολύγωνα που θα αναρτηθούν σε ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Γιώργος Χατζημάρκος στο Συνέδριο της ΕΝΠΕ: «Ετοιμότητα – Εξωστρέφεια – Ευθύνη – Εμπιστοσύνη, ο οδικός χάρτης για την μετάβαση προς την Περιφερειακή Διακυβέρνηση και την Ελλάδα της επόμενης μέρας»

  Γιώργος Χατζημάρκος στο Συνέδριο της ΕΝΠΕ: «Ετοιμότητα – Εξωστρέφεια – Ευθύνη – Εμπιστοσύνη, ο οδικός χάρτης για την μετάβαση προς την Περιφερειακή Διακυβέρνηση και

Ενημέρωση

Ερυθρός Σταυρός τμήμα Κω: Δωρεάν εκπαίδευση νέων εθελοντών του Τομέα Υγείας

  Ερυθρός Σταυρός τμήμα Κω: Δωρεάν εκπαίδευση νέων εθελοντών του Τομέα Υγείας Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κω απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους

©2020 radioproto.gr is made with by