Τα θέματα της Κω που θα συζητηθούν στην οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στις 19/02/2021, θα συζητηθούν τα παρακάτω σημαντικά έργα που αφορούν στην Π.Ε Κω

1. Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κεντρικού οδικού άξονα νήσου Κω.

2. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού σε ανοικτά γήπεδα μπάσκετ του Δ. Κω.

3. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών επαρχιακής οδού Κως – Θερμά 2017».

4. Λήψη απόφασης για συμμόρφωση στην απόφαση 210/2021 της Α.Ε.Π.Π. (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) για την «Προμήθεια Τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου και των παραρτημάτων Κω, Καλύμνου, Καρπάθου της ΠΕ Δωδεκανήσου» για 2 έτη.

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by