ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

Σας προσκαλούμε στην 10η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Παρασκευή 03-07-2020 και ώρα 11.30 π.μ., με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Αποδοχή μεταφοράς έργων της ΔΕΥΑ Δήμου Κω από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης – εξαρτημάτων σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης».

3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια μονάδας απόσμησης στο αντλιοστάσιο Α2 στην Καρδάμαινα»

4. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την «Λειτουργία εξωτερικών υδραγωγείων της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών».

5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια υλικών Η/Μ εγκαταστάσεων ΔΕΥΑ Δήμου Κω»

6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια ελαστικών των μηχανημάτων έργων και οχημάτων της ΔΕΥΑ Δήμου Κω»

7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινών μειοδοτών για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών – περιφερειακών – ανταλλακτικών και λογισμικού»

8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινών μειοδοτών για την «Επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.»

9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την «Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση, αποστολή λογαριασμών κατανάλωσης νερού και παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για την ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ετών 2020-2022»

10. Αναμόρφωση κωδικών του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έτους 2020.

11. Έγκριση της υπ΄αριθ. 24/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου».

12. Έγκριση της υπ΄αριθ. 26/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ασφάλτου»

13. Έγκριση της υπ΄αριθ. 27/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια υποβρύχιων ηλεκτροκινητήρων»

14. Έγκριση της υπ΄αριθ. 30/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ψηφιακών μετρητών στάθμης».

15. Έγκριση δαπάνης και διαδικασία ανάθεσης για την «Προμήθεια αισθητηρίων της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Δικαίου (Δ.Ε. Δικαίου)».

16. Έγκριση δαπάνης, διαδικασία ανάθεσης και πρακτικού κατακύρωσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος και υποβρύχιας αντλίας».

17. Εγκρίσεις δαπανών και δεσμεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2020.

18. Λοιπά θέματα.

19. Αιτήσεις δημοτών.

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

©2020 radioproto.gr