Συνεδριάζει το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ

Συνεδριάζει το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ

Σας προσκαλούμε στην 1η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Τετάρτη 22-01-2020 και ώρα 11.00 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Δημοπράτηση του έργου: «Αναβάθμιση και επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Κω με σκοπό την αύξηση της επαναχρησιμοποιούμενης εκροής για επωφελείς χρήσεις».

2. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», χορηγούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση και επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Κω με σκοπό την αύξηση της επαναχρησιμοποιούμενης εκροής για επωφελείς χρήσεις».

3. Αποδοχή σχεδίου δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την χορήγηση επενδυτικού δανείου ποσού 3.000.000€ για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση υδρευτικού συστήματος για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας πόσιμου νερού στην περιοχή ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω» το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια φορητού ηλεκτρικού εξοπλισμού (εργαλείων)».

5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης του έργου για την «Ανόρυξη υδρογεωτρήσεων στις θέσεις “Αγ. Πέτρος” και “Μαστιχάρι Νο2” Δήμου Κω».

6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια καλωδίων, ηλεκτρολογικού υλικού και ηλεκτρικών πινάκων».

7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Επέκταση συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού στο δίκτυο ύδρευσης του Πυλίου».

8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Παρακολούθησης Ποιοτικών Χαρακτηριστικών και δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε. Ηρακλειδών Δήμου Κω».

9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού από δεξαμενή στη θέση «Σφαγεία» στην πόλη της Κω λόγω πολλαπλών διαρροών εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού της 21-07-2017».

10. Έγκριση της υπ΄αριθ. 1/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια φορτωτή – εκσκαφέα και συνοδευτικού εξοπλισμού»

11. Έγκριση της υπ΄αριθ. 2/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Συντήρηση εξειδικευμένου τηλεμετρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού παρακολούθησης ποιοτικών παραμέτρων του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Δήμου Κω».

12. Έγκριση της υπ΄αριθ. 3/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια οχημάτων».

13. Έγκριση της υπ΄αριθ. 4/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω για το έτος 2020-2021».

14. Έγκριση της υπ΄αριθ. 5/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης ατομικής προστασίας του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω για το έτος 2020».

15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.

16. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Κεφάλου Νήσου Κω».

17. Εξέταση ένστασης της P.C DEVELOPMENT S.A κατά της με αρ. πρωτ. 5683/16-12-2019 (2ης) Ειδικής Διαταγής της Τ.Υ. ΔΕΥΑΚ για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Καρδάμαινας (πρώην) Δήμου Ηρακλειδών».

18. Εξέταση ένστασης της P.C DEVELOPMENT S.A κατά της με αρ. πρωτ. 5684/16-12-2019 (3ης) Ειδικής Διαταγής της Τ.Υ. ΔΕΥΑΚ για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Καρδάμαινας (πρώην) Δήμου Ηρακλειδών».

19. Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο «Ανακατασκευή τμημάτων του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων της Δημοτικής Ενότητας Κω λόγω βλαβών από τον σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017».

20. Παράσταση δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δωδεκανήσου για την ασκηθείσα έφεση κατά της υπ΄αριθ. 143/2019 (838/ΜΤ 165/2016) αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω και έγκριση δαπάνης.

21. Ορισμός επιτροπών Προμηθειών, Γενικών Υπηρεσιών και συντήρησης επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργων.

22. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμών έργων της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ για το έτος 2020.

23. Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας μελών Δ.Σ. και των υπαλλήλων της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ έτους 2020.

24. Δεσμεύσεις πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών προϋπολογισμού εξόδων 2020.

25. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής στην 30η Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥΑ στην Λάρισα.

26. Δεσμεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού του 2020 και επόμενων ετών για δημοπράτηση.

27. Λοιπά θέματα.

28. Αιτήσεις δημοτών

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

H ΚΙ.ΛΕ.ΚΩ ξεκινά τις καλοκαιρινές της δράσεις την Τρίτη 13/06 στις 21:00, στον Θερινό Κινηματογράφο Ορφέα, με τη βραβευμένη ταινία από το Μαρόκο Το Μπλε Καφτάνι.

H ΚΙ.ΛΕ.ΚΩ ξεκινά τις καλοκαιρινές της δράσεις την Τρίτη 13/06 στις 21:00, στον Θερινό Κινηματογράφο Ορφέα, με τη βραβευμένη ταινία από το Μαρόκο Το Μπλε Καφτάνι. Το Μπλε

©2020 radioproto.gr