Συνεδριάζει το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ την Δευτέρα

Σας προσκαλούμε στην 3η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Δευτέρα 22-02-2021 και ώρα 10.00 π.μ., η οποία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 10.1 ΦΕΚ 55Α 11.03.2020 & άρθρο 42 ΦΕΚ 75Α 30-03-2020 των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και του Ν. 3852/2010.Όσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω COVID-19.

2. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού από δεξαμενή στη θέση «Σφαγεία» στην πόλη της Κω λόγω πολλαπλών διαρροών εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού της 21-07-2017» και ορισμός υπολόγου διαχειριστή για την διεκπεραίωση στην Τράπεζα της Ελλάδος των θεμάτων της πράξης

3. Έγκριση δαπάνης και διαδικασία ανάθεσης για την «Επισκευή αντλιών ακαθάρτων, κινητήρων και λοιπού εξοπλισμού»

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by