Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω την Παρασκευή. Θα τιμηθεί ο παγκόσμιος πρωταθλητής βετεράνων Κώστας Χατζηεμμανουήλ

Share This Post

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω την Παρασκευή. Θα τιμηθεί ο παγκόσμιος πρωταθλητής βετεράνων Κώστας Χατζηεμμανουήλ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΤΙΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΑ 18:00, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1) Τιμητική βράβευση του παγκόσμιου βετεράνου Πρωταθλητή συμπατριώτη μας κ. Κωνσταντίνου Χατζηεμμανουήλ.

2) Έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Κω (ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ) έτους 2020. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

3) Αποδοχή Επιχορήγησης & Προγραμματισμός προμήθειας απορριμματοφόρου στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 83448/22-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών που αφορά στην Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ – Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

4) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 257/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αποδοχή του συνόλου του προϋπολογισμού της πράξης: «Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στο Δήμο της Κω» με Κωδικό ΟΠΣ 5035333 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

5) Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης µε τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κω» στο πλαίσιο της υπ’. αριθμ. 29878/18-04-2019 Πρόσκλησης IX του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

6) Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κω», στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 29816/18-04-2019 Πρόσκλησης VIII του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

7) Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Δήμου Κω για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017», στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 31630/28-6-2018 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

8) Έγκριση μελέτης «Ανακατασκευή σταδίου “ΦΙΛΗΝΟΣ”», (Α.Μ.: 44/2019). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

9) Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κω», στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2225/14-01-2019 Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

10) Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κω», στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 42256/3-6-2019 Πρόσκλησης Χ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

11) Έγκριση μελέτης «Αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του πρώην 2ου Νηπιαγωγείου Κω (μεταξύ οδών Κλεοπάτρας και Πεισάνδρου). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

12) Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: Υποδομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω», στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 3274/20-9-2019 (ΝΑΙΓ96) με κωδικό ΟΠΣ:3907 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νοτίου Αιγαίου 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας 3 «Βελτίωση Βασικών Υποδομών». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

13) Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Τουριστικής Προβολής Δήμου Κω έτους 2020. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού κ. Μανιάς Βασίλειος).

14) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ”. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

15) Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: “Εφαρμογή ρυμοτομικού στην περιοχή του 1ου Γυμνασίου Κω”, (Α.Μ. 06/2018). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

16) Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: “Βελτίωση βατότητας οδών εισόδου πόλης”, (Α.Μ. 08/2018). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

17) Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Εφαρμογή Ρυμοτομικού Σχεδίου στην περιοχή Επέκτασης (Λάμπη – Λαγκάδα – Πλατάνι), (Α.Μ. 10/2017). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

18) Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ (Ο.Τ. 47), (Α.Μ.: 25/2018)”. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

19) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων Δήμου Κω έτους 2020. (Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

20) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Μητρώου Αρρένων Δήμου Κω έτους 2020. (Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

21) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων Δήμου Κω έτους 2020. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

22) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Δήμου Κω έτους 2020. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

23) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Κω έτους 2020. (Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

24) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Εκτίμησης για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση & μίσθωση ακινήτων Δήμου Κω έτους 2020. (Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

25) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση & μίσθωση ακινήτων Δήμου Κω έτους 2020. (Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Κώστας Καΐσερλης: Τι δηλώνει με την ολοκλήρωση των δικαστηρίων που αφορούν τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

  Κώστας Καΐσερλης: Τι δηλώνει με την ολοκλήρωση των δικαστηρίων που αφορούν τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Αγαπητοί φίλοι, Αυτές τις ημέρες μετά από δέκα χρόνια,

Ενημέρωση

Ο Προέδρος Ασφενδιού Μ. Γιωργαλλή καταγγέλλει για δολιοφθορά σε δένδρο στο παραλιακό μέτωπο στο Τιγκάκι

  Ο Προέδρος Ασφενδιού Μ. Γιωργαλλή καταγγέλλει για δολιοφθορά σε δένδρο στο παραλιακό μέτωπο στο Τιγκάκι Κάποιοι είστε απαράδεκτοι!!! Τζάμπα μάγκες λυπάμαι. Στην πρόσφατη κακοκαιρία

©2020 radioproto.gr is made with by