Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου, στις 19.00, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1) Λήψη απόφασης για τη δυνατότητα “υιοθέτησης” πάρκων, πλατειών και γενικότερα κοινόχρηστων χώρων από επιχειρηματίες, φορείς ή πολίτες. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

2) Λήψη απόφασης για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς γιατρούς, σύμφωνα με το αρθρ. 20 Ν. 4213/2013, την υπ’ αριθμ. Υ10Α/Γ.Π.οικ. 60934/8/7/2013 & το Ν. 4368/2016, αρθρ. 46 παρ. 5. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

3) Λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κω – Δ.Ι.Ι.Κ. και Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του, την περίφραξη, την τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας και την πλήρη προσαρμογή του στις προδιαγραφές εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

4) Λήψη απόφασης για την ανασυγκρότηση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κω & Ορισμός Μελών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καμπουράκης Σταμάτιος).

5) Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Κω και ορισμός Μελών. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

6) Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα με την επωνυμία “ΑΚΤΙ ΤΙΓΚΑΚΙ”, κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*) συνολικής δυναμικότητας 500 κλινών, που προέκυψε κατόπιν υπαγωγής των αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεών του στις διατάξεις του ν. 4178/2013, εντός γηπέδου 27.870 τ.μ., στην περιοχή “Τιγκάκι”, εντός Natura 2000), εκτός σχεδίου ΔΚ Ασφενδιού, ΔΕ Δικαίου, νήσου Κω, Π.Ε. Κω, ιδιοκτησίας ΕΛ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ.». (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

7) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ – Έργα γεφύρωσης στις περιοχές Φωκάλια και Αγ. Στυλιανός (Α.Μ. 1/2017).” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

8) Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : “Μετατροπή διώροφου κτιρίου καταστήματος (ιδιοκτησίας Β. Πίτση) σε Λύκειο Ζηπαρίου.” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

9) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Διανοίξεις δρόμων σχεδίου πόλεως στο Πλατάνι και παράπλευρα της υπό διάνοιξης περιμετρικής οδού (οδοί Αττάλου, Αρτέμιδος, Αρχ. Γαβριήλ, Χάλκης), (Α.Μ.: 27/2015).” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

10) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση – συντήρηση πολιτιστικού κέντρου Πυλίου”, (Α.Μ. 32/2015). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

11) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου : “Μόνωση δωμάτων 2ου Λυκείου Κω», (Α.Μ. 53/2016).” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

12) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου : “Συντήρηση – αποκατάσταση όψεων και μόνωσης δώματος κτιριακού συγκροτήματος ΕΠΑΛ”, (Α.Μ. 54/2016).” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

13) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου : “Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιούλιου 2017 – Λήψη μέτρων ασφαλείας και άρση επικινδυνότητας ετοιμόρροπων κατασκευών.” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

14) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Πλακόστρωση οδού από καφετέρια Πίκουλα ως γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Κ. Πυλίου, (Α.Μ. 17/2017).” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

15) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση Δημοσίων Δικτύων & Κοινοχρήστων Υποδομών στη νήσο Κω – Υποδομές εντός και εκτός της ενεργής κοίτης στο χείμαρρο “Αμανιού” Δ.Κ. Πυλίου (Έργα γεφύρωσης στην περιμετρική οδό Αμανιού), (Α.Μ. 49/2015).” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

16) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός στο Τιγκάκι.” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

17) Αποδοχή παραίτησης εκπροσώπου Δήμου Κω στο Δ/Σ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ ΕΚΟ» για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες & ορισμός νέου εκπροσώπου. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

18) Εκλογή νέων οργάνων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Νοτίου Αιγαίου, με μυστική ψηφοφορία, (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

©2020 radioproto.gr