Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου, στις 19.00, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1) Λήψη απόφασης για τη δυνατότητα “υιοθέτησης” πάρκων, πλατειών και γενικότερα κοινόχρηστων χώρων από επιχειρηματίες, φορείς ή πολίτες. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

2) Λήψη απόφασης για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς γιατρούς, σύμφωνα με το αρθρ. 20 Ν. 4213/2013, την υπ’ αριθμ. Υ10Α/Γ.Π.οικ. 60934/8/7/2013 & το Ν. 4368/2016, αρθρ. 46 παρ. 5. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

3) Λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κω – Δ.Ι.Ι.Κ. και Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του, την περίφραξη, την τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας και την πλήρη προσαρμογή του στις προδιαγραφές εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

4) Λήψη απόφασης για την ανασυγκρότηση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κω & Ορισμός Μελών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καμπουράκης Σταμάτιος).

5) Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Κω και ορισμός Μελών. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

6) Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα με την επωνυμία “ΑΚΤΙ ΤΙΓΚΑΚΙ”, κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*) συνολικής δυναμικότητας 500 κλινών, που προέκυψε κατόπιν υπαγωγής των αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεών του στις διατάξεις του ν. 4178/2013, εντός γηπέδου 27.870 τ.μ., στην περιοχή “Τιγκάκι”, εντός Natura 2000), εκτός σχεδίου ΔΚ Ασφενδιού, ΔΕ Δικαίου, νήσου Κω, Π.Ε. Κω, ιδιοκτησίας ΕΛ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ.». (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

7) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ – Έργα γεφύρωσης στις περιοχές Φωκάλια και Αγ. Στυλιανός (Α.Μ. 1/2017).” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

8) Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : “Μετατροπή διώροφου κτιρίου καταστήματος (ιδιοκτησίας Β. Πίτση) σε Λύκειο Ζηπαρίου.” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

9) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Διανοίξεις δρόμων σχεδίου πόλεως στο Πλατάνι και παράπλευρα της υπό διάνοιξης περιμετρικής οδού (οδοί Αττάλου, Αρτέμιδος, Αρχ. Γαβριήλ, Χάλκης), (Α.Μ.: 27/2015).” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

10) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση – συντήρηση πολιτιστικού κέντρου Πυλίου”, (Α.Μ. 32/2015). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

11) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου : “Μόνωση δωμάτων 2ου Λυκείου Κω», (Α.Μ. 53/2016).” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

12) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου : “Συντήρηση – αποκατάσταση όψεων και μόνωσης δώματος κτιριακού συγκροτήματος ΕΠΑΛ”, (Α.Μ. 54/2016).” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

13) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου : “Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιούλιου 2017 – Λήψη μέτρων ασφαλείας και άρση επικινδυνότητας ετοιμόρροπων κατασκευών.” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

14) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Πλακόστρωση οδού από καφετέρια Πίκουλα ως γήπεδο ποδοσφαίρου Δ.Κ. Πυλίου, (Α.Μ. 17/2017).” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

15) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση Δημοσίων Δικτύων & Κοινοχρήστων Υποδομών στη νήσο Κω – Υποδομές εντός και εκτός της ενεργής κοίτης στο χείμαρρο “Αμανιού” Δ.Κ. Πυλίου (Έργα γεφύρωσης στην περιμετρική οδό Αμανιού), (Α.Μ. 49/2015).” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

16) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός στο Τιγκάκι.” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

17) Αποδοχή παραίτησης εκπροσώπου Δήμου Κω στο Δ/Σ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ ΕΚΟ» για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες & ορισμός νέου εκπροσώπου. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

18) Εκλογή νέων οργάνων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Νοτίου Αιγαίου, με μυστική ψηφοφορία, (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2019 radioproto.gr is made with by