Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω την Παρασκευή

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω την Παρασκευή

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνεδριάζει την ερχόμενη Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου, στις 19.00, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1) Εκλογή δύο (2) Αντιπροσώπων Δήμου Κω (με μυστική ψηφοφορία) στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

2) Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

3) Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ”. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

4) Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ”. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

5) Τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο: «Προστασία και αντιμετώπιση διαβρωμένων ακτών στον Δήμο Κω, μήκους ακτογραμμής 500μ. και κατασκευή ΣΠΑΑ. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

6) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 58/2019 απόφασης του Δ/Σ περί καθορισμού τροφείων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Δήμου Κω για το σχολικό έτος 2019-2020. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ του ως άνω Ν.Π. κ. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).

7) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 86/2019 απόφασης του Δ/Σ περί υποβολής οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού οικον. έτους 2018. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ του ως άνω Ν.Π. κ. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).

8) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 109/2019 απόφαση του Δ/Σ περί ψήφισης Α’ τριμηνιαίας έκθεσης Π/Υ εσόδων – εξόδων οικον. έτους 2019. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ του ως άνω Ν.Π. κ. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).

9) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 121/2019 απόφασης του Δ/Σ περί ψήφισης αναμόρφωσης Π/Υ εσόδων – εξόδων οικον. έτους 2019. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ του ως άνω Ν.Π. κ. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).

10) Λήψη απόφασης για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού κ. Μανιάς Βασίλειος).

11) Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση εκπροσώπων κοινωνικού φορέα (ΤΕΕ) από το Δ/Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και ορισμός νέων εκπροσώπων. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

12) Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα, κλασικού τύπου με διακριτικό τίτλο: «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΩΣ», κατηγορίας 3* αστέρων δυναμικότητας 212 κλινών, σε γήπεδο έκτασης 13.520,00 τ.μ. (κατά κτηματολόγιο) στην ενοποιημένη μερίδα 40 γαιών Καρδάμαινας στην περιοχή «Καρδάμαινα», ΔΚ Καρδάμαινα / ΔΕ Ηρακλειδών, Δήμου Κω ΠΕ ΚΩ ΠΝΑ του φορέα «ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.». (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

13) Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης “Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για την έγκριση του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου (Ειδικό Χωρικό Σχέδιο) σε τμήμα της Κ.Μ. 2008 γαιών Κεφάλου για την ανέγερση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας.” (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

14) Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εφαρμογή ρυμοτομικού στην περιοχή του 1ου Γυμνασίου Κω, (Α.Μ.: 06/2018). (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

15) Έγκριση 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή επέκτασης (Λάμπη, Λαγκάδα, Πλατάνι), (Α.Μ.: 10/2017). (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

16) Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 – Αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Ιπποκρατείου Λυκείου Κω, (Α.Μ.: 63/2017). (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

17) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση παλαιού πυρήνα Μαστιχαρίου – Πλακόστρωση και Ηλεκτροφωτισμός οδών στο πυκνοδομημένο τμήμα οικισμού Μαστιχαρίου, (Α.Μ.: 36/2016). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

18) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας στη θέση Σκέθρια στη Δ.Κ. Κεφάλου», (Α.Μ.: 43/2016). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

19) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πλακοστρώσεις του οδοστρώματος από εκκλησία Ασώματου μέχρι τον επαρχιακό δρόμο». (Α.Μ. 29/2016). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

20) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «Επέκταση δημοτικού φωτισμού από πλατεία Αγ. Αποστόλων προς «Γλυκί», (Α.Μ. 22/2017). (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

21) Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : «Ανάπλαση από πλατεία Αγίας Τριάδας ως πλατεία Τσιγκούρας», (Α.Μ. 24/2017). (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

22) Λήψη απόφασης για τη διακοπή εργασιών & έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών εισόδου πόλης», (Α.Μ.: 08/2018). (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

23) Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Πλακόστρωση οδού από “Πηγή” έως πλατεία Αγίου Νικολάου, (Α.Μ.: 23/2018). (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

24) Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Εφαρμογή ρυμοτομικού στον ανατολικό τομέα σχεδίου πόλης Μαστιχαρίου (Ο.Τ. 47), (Α.Μ.: 25/2018). (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

25) Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διάνοιξη & Ασφαλτόστρωση οδών στην Δ.Κ. Καρδάμαινα: Περιοχή Κεπεχή μεταξύ των Κ.Μ. 118 Κ.Χ.> +119, 120, οδών Καραναστάση και Ρόδου», (Α.Μ.: 34/2018). (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

26) Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : «Επισκευή – Συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων : 5ου Δημοτικού Σχολείου Κω και Δημοτικού Σχολείου Ζηπαρίου», (Α.Μ. 49/2018). (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

27) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός στην ευρύτερη περιοχή Μαρμαρίου», (Α.Μ. 45/2015). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

28) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Αποκατάσταση δημοσίων δικτύων & κοινόχρηστων υποδομών στη νήσο Κω – Επισκευή έργων πρωτεύοντος οδικού δικτύου νήσου Κω – Γεφύρι Πλατύ Ποταμού (Υποσκαφή θεμελίωσης, αστοχία σκυροδέματος βάσεως και πλαϊνών γέφυρας Πλατύ Ποταμού», (Α.Μ. 51/2015). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

29) Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 459/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, ως προς την αντικατάσταση των εξουσιοδοτημένων οργάνων Δήμου Κω για την κίνηση των λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

30) Ορισμός Νόμιμου Εκπροσώπου για την Πράξη «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Κω» – «Ανανέωση συμβάσεων εργασίας

των τριών στελεχών του Κέντρου». (Εισηγήτρια: Εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικών & Ισότητας των Φύλων κα. Κανταρζή Σταματία).

31) Αποδοχή της υπ’ αριθ. Πρωτ.: Δ.Α ΤΕΒΑ:839 Οικ./02-10-2019 (εισερχ. αριθμ. πρωτ. Εισερχ.23403/03-10-2019) απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Τροποποίηση των 57 Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020» (ΑΔΑ:ΩΕΟ6ΟΞ7Φ-ΑΓ6). (Εισηγήτρια: Εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικών & Ισότητας των Φύλων κα. Κανταρζή Σταματία).

32) Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης Ρομά Δήμου Κω” με Κωδικό ΟΠΣ 5047912 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ Νότιο Αιγαίο 2014-2020”. (Εισηγήτρια: Εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικών & Ισότητας των Φύλων κα. Κανταρζή Σταματία).

33) Αντικατάσταση μέλους της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. στην Ομάδα έργου της πράξης µε τίτλο: “Step2Smart/ Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

34) Απαλλαγή υπολόγου υπάλληλου για μετάβαση αιρετού στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “TOUR NATUR” στο Ντίσελντορφ από 06-08/09/2019, ως μη γενόμενη. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Συνεχίζεται καθημερινά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διενέργειας test Covid_19 από την Κ.Ομ.Υ. Κω

Συνεχίζεται καθημερινά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διενέργειας test Covid_19 από την Κ.Ομ.Υ. Κω Συνεχίζεται καθημερινά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διενέργειας test Covid_19 από την Κ.Ομ.Υ. Κω, από

Πολιτική

Η κλιματική αλλαγή επιβάλλει τον επανασχεδιασμό της νησιωτικής οικονομίας

Η κλιματική αλλαγή επιβάλλει τον επανασχεδιασμό της νησιωτικής οικονομίας Στο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Forum του INSULEUR που διοργανώθηκε από το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ε.Ε. (INSULEUR) και

©2020 radioproto.gr