Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω την Παρασκευή 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή, 12 Μαρτίου, στις 18.00, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) και τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 426/13-11-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13-11-2020 ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6) «Ενημέρωση για την Οργάνωση και Λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» αντίστοιχα, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1) Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω, οικονομικού έτους 2021. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

2) Έγκριση Δ΄ Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων- Εξόδων Δήμου Κω, οικονομικού έτους 2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2021 απόφασης του Δ/Σ του Λιμενικού Ταμείου Κω, περί τροποποίησης πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2021, μετά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΔΛΤ κ. Χόνδρος Κωνσταντίνος).

4) Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου : «Περιμετρική λιθοδομή για την προστασία της κρήνης στο πάρκο της μητρόπολης) Α.Μ: 25/2020». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

5) Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων 2ου Λυκείου Κω» (Α.Μ.: 04/2019)». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

6) Έγκριση χορήγησης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις- επιχώσεις δημοτικών οικοπέδων μετά από αρχαιολογικές τομές» με (Α.Μ. 26/2020). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

7) Έγκριση χορήγησης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Ανάπλαση τμήματος οδών στην Δημοτική Κοινότητα Καρδάμαινας: «Από πλατεία ταξί έως κεντρική πλατεία & τμήμα παραλιακής οδού έως παιδική χαρά» με (Α.Μ. 30/2018). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

8) Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων παλιού σταδίου Ανταγόρας Α.Μ: 57/2018». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

9) Έγκριση 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου: «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού από Άγιο Γεώργιο Πυλίου προς Αμανιού)» (Α.Μ. 22/2018)».(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

10) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμός κεντρικών οδών Ζηπαρίου (ΟΤ 67,75,76) (Α.Μ. 16/2017). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

11) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας Δ.Ε. Ηρακλειδών» (Α.Μ. 55/2018). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

12) Έγκριση για σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Δίκτυο Ομβρίων στην οδό Χαρμύλου» (Α.Μ. 10/2018). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

13) Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας προγράμματος «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» μεταξύ Δήμου Κω και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»». (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικής ισότητας των Φύλων κ. Κανταρζή Σταματία).

14) Λήψη απόφασης για ρυθμίσεις μισθωμάτων ακινήτων σε κοινοχρήστους χώρους και δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών κ. Μήτρου Εμμανουήλ).

15) Έγκριση διεύρυνσης ωραρίου απασχόλησης σχολικών καθαριστριών για την κάλυψη αναγκών των σχολικών μονάδων. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών κ. Μήτρου Εμμανουήλ).

16) Έγκριση για τη διαμόρφωση και απαλλαγή των τροφείων για τους παιδικούς σταθμούς του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. δήμου Κω λόγω της πανδημίας για το σχολικό έτος 2020 – 2021. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών κ. Μήτρου Εμμανουήλ).

17) Έγκριση αιτήματος κας Μαρίας Ιωάννου για τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 9378/15-04-2019 συμφωνητικού εκμίσθωσης ισόγειου δημοτικού καταστήματος (Γ’) στην οδό Αντ. Ιωαννίδη 3 στη δυτική πλευρά του κτιρίου του Δημαρχείου, εντός της Κ.Μ. 570 οικοδ. Πόλεως Κω Ο.Τ. 29 ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

18) Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης ακινήτων, (ακίνητα Ιεράς Μητρόπολης Κω). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Αβρίθης Παναγιώτης).

19) Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του κενού δημοτικού ισόγειου καταστήματος που βρίσκεται στην Πλατεία Κεφάλου, της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου,

επιφάνειας 104,00 τ.μ., με δημοπρασία. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Αβρίθης Παναγιώτης)

20) Έγκριση υπεισέλευσης του Λάμπρου Παμπρή του Σταματίου στην ομόρρυθμη εταιρεία, λόγω αποχώρησης απ’ αυτήν του πατρός του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Αβρίθης Παναγιώτης).

 

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by