Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κω την Παρασκευή

Share This Post

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κω την Παρασκευή 

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, στις 18.00, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) και τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 426/13-11-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13-11-2020 ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6) «Ενημέρωση για την Οργάνωση και Λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» αντίστοιχα,

με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1) Αποδοχή αιτήματος δωρεάς ιατρικών μηχανημάτων προς το Γ.Ν. – ΚΩ μετά από αίτημα του Διοικητή, (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

2) Έγκριση μεταστέγασης του Εσπερινού Γυμνασίου – Λυκείου από το Δημοτικό Σχολείο Πυλίου, όπου στεγάζεται έως σήμερα, σε σχολικό κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Κω, (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ Σχολικών Επιτροπών κ. Μήτρου Εμμανουήλ ).

3) Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση τμήματος υδατορέματος στην περιοχή της Κ.Μ. 2238Γ Γαιών Κω εξοχής του Δήμου Κω, (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

4) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 60/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης της εκμίσθωση του ενιαίου πλέον ισογείου καταστήματος (καταστήματα 7 και 8) του συγκροτήματος Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Κω, που βρίσκεται επί των οδών Αλ. Διάκου και Ακτής Κουντουριώτη, με ΚΜ 917 Οικοδομών Πόλεως Κω, εντός του Ο.Τ. 33 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Κω, επιφάνειας 114 τ.μ., με δημοπρασία, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

5) Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των δημοτικών καταστημάτων (ως ενιαίου) που βρίσκονται στο ισόγειο του συγκροτήματος Λήμνου επί των οδών Αλ. Διάκου και Ακτής

Κουντουριώτη, με ΚΜ 917 οικοδόμων πόλεως Κω, εντός του Ο.Τ. 33 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κω, με δημοπρασία (καταστήματα 7 και 8), (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

6) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 61/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης της εκμίσθωσης του ισογείου καταστήματος (κατάστημα 6) του συγκροτήματος Λήμνου, ιδιοκτησίας Δήμου Κω, που βρίσκεται επί των οδών Αλ. Διάκου και Ακτής Κουντουριώτη, με ΚΜ 917 Οικοδομών Πόλεως Κω, εντός του Ο.Τ. 33 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Κω, επιφάνειας 122,76 τ.μ., με δημοπρασία, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

7) Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί των οδών Αλ. Διάκου και Ακτής Κουντουριώτη, με ΚΜ 917 Οικοδόμων Πόλεως Κω, εντός του Ο.Τ. 33 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Κω, με δημοπρασία (Κατάστημα 6), (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

8) Συναινετική λύση μισθώσεως εκμίσθωσης μεταξύ του Δήμου Κω και του κ. Αντωνούρη, κατόπιν σχετικού αιτήματος, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

9) Αντικατάσταση μέλους από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

10) Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης εργασιών στο έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΤΑΝΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ”, (Α.Μ. 34/2019). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

11) Έγκριση χορήγησης 8ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: “Έργα Επέκτασης ΧΥΤΑ Νήσου Κω”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

12) Σύσταση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 2ου Γενικού Λυκείου”, (Α.Μ.: 64/2017). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

13) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Προστατευτικού Τοιχίου στο ΧΑΡΜΥΛΙ”, (A.Μ. 32/2016). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

14) Έγκριση πρωτοκόλλου και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση τοιχίου οδού Β. Γεωργίου, εντός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κω”, (Α.Μ.: 36/2017). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

15) Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού απο Αγ. Γεωργίου Πυλίου προς Αμανιού”, (Α.Μ. 22/2018). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

16) Διακοπή των εργασιών έως τέλους Οκτωβρίου και παράταση τεσσάρων μηνών στο έργο: “Ανάπλαση Τμήματος Οδών στη Δημοτική Κοινότητα Καρδάμαινας: Απο πλατεία ΤΑΞΙ

έως Κεντρική Πλατεία & Τμήμα Παραλιακής οδού έως παιδική χαρά”, (Α.Μ. 30/2018), (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

17) Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου: “Περίφραξη και Διαμόρφωση Κ.Μ. 2810 Δήμου Κω, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στη Λάμπη της Κω (Ν. Αλικαρνασσός)”, (Α.Μ: 3/2019). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

18) Χορήγηση 4ης παράτασης εργασιών του έργου: “Περίφραξη και Διαμόρφωση Κ.Μ. 2810 Δήμου Κω, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στη Λάμπη της Κω (Ν. Αλικαρνασσός)”, (Α.Μ. 3/2019), (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

19) Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών στο έργο: “Ανάπλαση Παλαιού Πυλίου Μαστιχαρίου – Β’ Φάση”, ( Α.Μ. 26/2018). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

20) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Στρατηγικό Έργο για την αποδοτική χρήση ενέργειας σε εμβληματικά δημόσια κτίρια του Δήμου Κω και αποτίμηση λειτουργίας για την υλοποίηση της πράξης «Stratenergy”, (Α.Μ. 58/2018), (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

21) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – Αποκατάσταση όψεων & μόνωσης δώματος κτιριακού συγκροτήματος ΕΠΑΛ Κω”, (Α.Μ.: 54/2016), (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

22) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – Αποκατάσταση στο Δημοτικό Σχολείο Δημοτικής Κοινότητας Πυλιου”, (A.M. 55/2016), (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

23) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση Δημόσιων Δικτύων & Κοινόχρηστων Υποδομών στη Νήσο Κω – Υποδομές εντός και εκτός της ενεργής κοίτης στο χείμαρρο Αγίου Γεωργίου Δημοτικής Κοινότητας Πυλιου”, (Α.Μ.: 07/2017), (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

24) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Ανακατασκευή τοιχίου και επισκευή οδοστρώματος, λόγω κατολίσθησης, στην περιοχή Παραδείσι”, (Α.Μ.: 36/2019), (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

25) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 148/2020 απόφασης του Δ.Σ. περί μετατροπής υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος γηπέδου σε υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού, ιδιοκτησίας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «Ελληνική Κατασκευαστική – Τουριστική Εμπορική Επιχείρηση Ανώνυμη Εταιρεία» και με τον διακριτικό τίτλο: «ΕΚΤΕΜ Α.Ε.», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

26) Έγκριση της μετατροπής υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος γηπέδου σε υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού, ιδιοκτησίας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «Ελληνική Κατασκευαστική – Τουριστική Εμπορική Επιχείρηση Ανώνυμη Εταιρεία»

και με τον διακριτικό τίτλο: «ΕΚΤΕΜ Α.Ε.», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

27) Έγκριση τακτικής επιχορήγησης Νομικών Προσώπων Δήμου Κω Οικονομικού Έτους 2021 βάσει της συστατικής τους πράξης και απόδοση εσόδων από ΚΑΠ στα ΝΠΔΔ, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

28) Ορισμός Δεκτικών Κωδικών Προϋπολογισμού για Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής ΔΕΗ, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

29) Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για εισήγηση εκκαθάρισης δαπανών, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

30) Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής του αρθρ. 199 Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄) καταστροφής, εκποίησης, μετασκευής, απόσυρσης κινητών πραγμάτων του Δήμου Κω, (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Παράπονα ακροατών για τον στολισμό στην Κω – « Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ» (ηχητικό)

Παράπονα ακροατών για τον στολισμό στην Κω – « Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ» (ηχητικό) Τηλεφωνική παρέμβαση έκανε στην πρωινή εκπομπή του Ράδιο Πρώτο την Πέμπτη

©2020 radioproto.gr is made with by