Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω

Share This Post

 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, ΑΠΟ ΤΙΣ 11:00 π.μ. ΕΩΣ 13:00, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρθρ. 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του αρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) και τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 426/13-11-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13-11-2020 ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6 «Ενημέρωση για την Οργάνωση και Λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ, ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1)Ορισμός Μελών της Επιτροπής Μητρώου Αρρένων Δήμου Κω έτους 2021.

2) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων Δήμου Κω έτους 2021.

3) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Εκτίμησης για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση & μίσθωση ακινήτων Δήμου Κω έτους 2021.

4) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση & μίσθωση ακινήτων Δήμου Κω έτους 2021.

5) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών πραγμάτων Δήμου Κω, για το έτος 2021.

6) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων Δήμου Κω έτους 2021.

7) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Δήμου Κω έτους 2021.

8) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Κω έτους 2021.

9) Ορισμός Μελών Επιτροπής κλήρωσης απευθείας αναθέσεων, για το έτος 2021.

10) Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής υπό της λιμενικής αρχής, που άφορα σε θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυάγιων ή πλοίων, για το έτος 2021.

11) Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής υπό της λιμενικής αρχής, που αφορά στην εξέταση αιτημάτων προς χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, για το έτος 2021.

12) Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, στις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας νοτίου αιγαίου, με την επωνυμία “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.”, για το έτος 2021.

13) Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, στις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.), για το έτος 2021.

14) Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, στις Γενικές Συνελεύσεις του Δικτύου Αειφόρων νήσων – Δάφνη, για το έτος 2021.

15) Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς κατά το έτος 2021.

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Παράπονα ακροατών για τον στολισμό στην Κω – « Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ» (ηχητικό)

Παράπονα ακροατών για τον στολισμό στην Κω – « Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ» (ηχητικό) Τηλεφωνική παρέμβαση έκανε στην πρωινή εκπομπή του Ράδιο Πρώτο την Πέμπτη

©2020 radioproto.gr is made with by