Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κω την Τετάρτη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου, στις 18:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) και τα διαλαμβανόμενα α) στην υπ’ αριθμ. Δια/Γ.Π.οικ. 71342/6-11-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4899/2020) και β) στην υπ’ αριθμ. 426/13-11-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13-11-2020 ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6) «Ενημέρωση για την Οργάνωση και Λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» αντίστοιχα, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Κω (οικον. έτους 2021). (Εισηγητής : Δήμαρχος κος Νικηταράς Θεοδόσιος).

2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 201/2020 ακυρωθείσας απόφασης του Δ.Σ. που αφορούσε στην «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΟΣ (ΕΕΣ) ΧΥΤΑ ΚΩ». (Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 202/2020 ακυρωθείσας απόφασης του Δ.Σ. που αφορούσε στην ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Α ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ». (Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

4. ‘Έγκριση της υπ’ αριθμ. 204/2020 ακυρωθείσας απόφασης του Δ.Σ. που αφορούσε στην «ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ: «ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙ ΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ & ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΩΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ» (Α.Μ. 30/2018).» (Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 205/2020 ακυρωθείσας απόφασης του Δ.Σ. που αφορούσε στην «EΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ Α.Π.Ε. ΕΡΓΟΥ:«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΠΑΡΚΕ) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΩ» (Α.Μ. 60/2017).» (Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

6. Λήψη απόφασης για την χορήγηση 1ης παράτασης εργασιών του έργου : «Στρατηγικό έργο για την αποδοτική χρήση ενέργειας σε εμβληματικά δημόσια κτίρια του Δήμου Κω και αποτίμηση λειτουργίας για την υλοποίηση της πράξης ‘Stratenergy’» Με ΑΜ 58/2018. (Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

7. Απόφαση για ανάθεση υποστηρικτικών μελετών (γεωτεχνικής και ακτομηχανικής) για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή εξεδρών στις παραλίες Μαρμαρίου και Τιγκακίου». (Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

8. Απόφαση για ανάθεση μελέτης: «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης πόλεως Κω». (Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

9. Έγκριση 3ης χορήγησης παράτασης εργασιών του έργου: «Περίφραξη και διαμόρφωση Κ.Μ. 2810 Δήμου Κω, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στη Λάμπη της Κω (Ν. Αλικαρνασσός), (Α.Μ. 3/2019). (Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

10. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 234/2020 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, περί καθορισμού τιμής μονάδος ακινήτων ιδιοκτησίας «ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος)

11. Έγκριση της υπ’ αριθ. 76/28-09-2020 απόφασης Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΩ κος. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).

12. Έγκριση της υπ’ αριθ. 82/20-10-2020 απόφασης Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί τροποποίησης συστατικής πράξης του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω, ως προς του πόρους. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΩ κος. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).

13. Εισήγηση για τη διαμόρφωση των τροφείων για του Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Δήμου Κω λόγω της πανδημίας για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο για το σχολικό έτος 2019 – 2020». (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΩ κος. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by