Συνεδριάζει τη Δευτέρα, 3/02 το Δημοτικό Συμβούλιο Κω

Συνεδριάζει τη Δευτέρα , 3/02 το Δημοτικό Συμβούλιο Κω

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ  ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΤΙΣ 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΩΡΑ 18:00,                        ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1) Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση του νέου Νοσοκομείου με βάση την μελέτη
σκοπιμότητας που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας. (Εισηγητής: Δήμαρχος
Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

2) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 475/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, για τη
διεκδίκηση από τον Δήμο Κω τμήματος εμβαδού 70.000 τ.μ. με Α.Β.Κ. 963 δημοσίου
ακινήτου αρμοδιότητας της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε., (Κ.Μ. 2708 γαιών Κω εξοχής). (Εισηγητής:
Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

3) Λήψη απόφασης για τη διεκδίκηση από τον Δήμο Κω τμήματος της Κ.Μ. 2708 γαιών Κω
εξοχής, εμβαδού 70.000 τ.μ. με Α.Β.Κ. 963 δημοσίου ακινήτου αρμοδιότητας της Ε.Τ.Α.Δ.
Α.Ε., (περιοχή Νέας Αλικαρνασσού), λαμβάνοντας υπόψη και τις θέσεις της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης, (συνεδρίαση της 19/01/2020). (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ.
Νικηταράς Θεοδόσιος).

4) Λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κω και Τ.Ε.Ε.
για την αξιοποίηση τμήματος της Κ.Μ. 2708 γαιών Κω εξοχής, εμβαδού 70.000 τ.μ. με
Α.Β.Κ. 963 δημοσίου ακινήτου αρμοδιότητας της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε., (περιοχή Νέας
Αλικαρνασσού), για τη σύνταξη μελετών ήπιας χρήσης. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ.
Νικηταράς Θεοδόσιος).

5) Ενημέρωση για την πραγματοποιηθείσα ημερίδα με θέμα: «Ανάδειξη της Ιπποκρατικής
Ταυτότητας της Κω» και ορισμός Μελών ομάδας εργασίας. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω
κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

6) Έκφραση γνώμης για την ανάθεση της μελέτης: «Ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου στη
Δ.Ε. Δικαίου», σε εξειδικευμένο γραφείο, λόγω αδυναμίας της Τεχνικής Υπηρεσίας να
συντάξει την μελέτη. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κας Κασσιώτη Γεωργία).

7) Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
«Βελτίωση βατότητας οδών εισόδου πόλης», (Α.Μ. 08/2018). (Εισηγήτρια:
Αντιδήμαρχος κας Κασσιώτη Γεωργία).

8) Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της
Επιτροπής για την εξέταση αιτημάτων χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων
αναψυχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Κω, για το έτος 2020. (Εισηγητής:
Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

9) Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της
Επιτροπής χαρακτηρισμού των χώρων αιγιαλού και παραλίας περιοχής δικαιοδοσίας της
Λιμενικής Αρχής Κω, ως πολυσύχναστων ή μη, για το έτος 2020. (Εισηγητής: Πρόεδρος
του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

©2020 radioproto.gr