Συνεδριάζει την Παρασκευή 15 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κω – Δείτε τα θέματα 

Share This Post

 

Συνεδριάζει την Παρασκευή 15 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κω – Δείτε τα θέματα 

Σας προσκαλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Κω στις 15 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν) και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο) με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση 2ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Κω οικονομικού έτους 2022-τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).

2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών Δήμου Κω Α’ τριμήνου 2022 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).

3. Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2022, κατόπιν εκλογής (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

4. Λήψη απόφασης για την καταβολή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Κω των ετών 2020 – 2021 (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).

5. Έγκριση της με αριθμό 42/2022 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΒΣ για την αύξηση της τακτικής επιχορήγησης του ΝΠΔΔ από τον Δήμο Κω (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ., κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).

6. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Πίνακα Στοχοθεσίας Δήμου Κω και των νομικών του προσώπων έτους 2022 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).

7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τροφείων για τους παιδικούς σταθμούς του ΔΟΠΑΒΣ για το σχολικό έτος 2022-2023 (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΒΣ, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).

8. Λήψη απόφασης για αγορά ακινήτου προκειμένου να ανεγερθεί νέο σύγχρονο Πολύκεντρο Αθλητισμού και Πολιτισμού στη Δημοτική Ενότητα Κω (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Σεβαστή Βλάχου).

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτηση και χρήσης πλωτών εξεδρών εκτός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα των: α) OCCIDENTAL Α.Ε. – ASTIR ODYSSEUS HOTEL, β) επιχείρησης Βασιλείου Χρυσοχόου, γ) Σκευοφύλακα Νικολάου και δ) ΤΖΑΝΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ε.Ε. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Σεβαστή Βλάχου).

10. Λήψη απόφασης για τη μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα Δικαίου (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).

11. Λήψη απόφασης για την ανταλλαγή τμήματος της ΚΜ 2577 Γαιών Κω – Εξοχής, ιδιωτικής ιδιοκτησίας, με ίσης έκτασης τμήμα της ΚΜ 2809 Γαιών Κω – Εξοχής, ιδιοκτησίας Δήμου Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

12. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος της ΚΜ 2008 Γαιών Κεφάλου, επιφάνειας 15.741,60 τ.μ. με δημοπρασία (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

13. Λήψη απόφασης για την παράταση του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης δύο τμημάτων της Κ.Μ. 2008 Γαιών Κεφάλου, επιφανείας 1.230,27 τ.μ. μεταξύ Δήμου Κω και κ. Ιωάννη Μπέζα (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

14. Έγκριση του με αριθμό πρωτ. 14401/21-6-2022 πρωτοκόλλου καταστροφής πάγιου εξοπλισμού της Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμάτιος Καμπουράκης).

15. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της 254/2007 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Ψήφιση πίστωσης για την τακτοποίηση οφειλών Δήμου Κω που προέκυψε από τον συμφηφισμό επικειμένων στην ιδιοκτησία της Αικατερίνης Ευστρατίου» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

16. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης προσωρινής στάθμευσης τουριστικού λεωφορείου μπροστά από την είσοδο του ξενοδοχείου ‘’PARADISE’’ επί της οδού Μπουμπουλίνας στην πόλη της Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση «εισόδου – εξόδου» οχημάτων της εταιρείας ΑΡΓΩ Α.Ε. από την Κ.Μ. 108 Ε Γαιών Πυλίου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

18. Λήψη απόφασης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στην «Τροποποίηση της με α.π. οικ. 18752/11-4-17 Α.Ε.Π.Ο. του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος υπό την επωνυμία «HORIZON BEACH RESORT», κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*), λόγω αύξησης της δυναμικότητάς του από 920 κλίνες σε 1.136 κλίνες (αύξηση κατά 216 κλίνες) και επέκτασης του γηπέδου του από 126.757,00 τ.μ. σε τελικό εμβαδόν 141.329,00 τ.μ.

(επέκταση κατά 14.572,00 τ.μ.) της Κ.Μ. 1303 γαιών Αντιμάχειας, στη θέση «Τρούλος-Μαστιχάρι», Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Π.Ε. Κω της εταιρείας ΕΚΤΕΜ Α.Ε.» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

19. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της τιμής μονάδος ακινήτου (Κ.Μ. 1303 Γαιών Αντιμάχειας – ΕΚΤΕΜ Α.Ε.), σύμφωνα με την από 19-10-2021 Έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 15 του Ν. 2882/2001 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Τάραξε τα «στάσιμα νερά» το 53ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου στην Αρκαδία

Τάραξε τα «στάσιμα νερά» το 53ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου στην Αρκαδία Με επιτυχημένη διοργάνωση στις 17-19 Μαρτίου στην Τρίπολη, όπου

©2020 radioproto.gr is made with by