Συνεδριάζει την Δευτέρα 30/10 το Δημοτικό Συμβούλιο Κω

Συνεδριάζει την Δευτέρα 30/10 το Δημοτικό Συμβούλιο Κω

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω στις 30 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/19-7-2018, Τεύχος Πρώτο) και όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 153/6-10-2023, Τεύχος Πρώτο), με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 21741/25-8-2023 σύμβασης με αντικείμενο τη μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων και ανατρεπόμενων φορτηγών οχημάτων με γερανό (Ομάδα Α: «Εργασίες Αποκομιδής Αστικών Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου Κω») (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).

2. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω ως μοναδικός μέτοχος για τη συμμετοχή του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω (ΜΑΕΕΤΛΚ)» (Εισηγήτρια: Πρόεδρος του Δ.Σ., κα Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Λαϊκή Συσπείρωση για την ταλαιπωρία τουριστών στην Σενγκεν: Μπροστά στο κέρδος

Λαϊκή Συσπείρωση για την ταλαιπωρία τουριστών στην Σενγκεν: Μπροστά στο κέρδος Ατελείωτες ουρές ταλαιπωρίας σε συνθήκες καύσωνα για εκατοντάδες επισκέπτες στην Σενγκεν  περιμένοντας τον έλεγχο

Ενημέρωση

Συνελήφθησαν στην Κω τέσσερις αλλοδαποί για πλαστογραφία πιστοποιητικών και διευκόλυνση παράτυπων μεταναστών

Συνελήφθησαν στην Κω τέσσερις αλλοδαποί για πλαστογραφία πιστοποιητικών και διευκόλυνση παράτυπων μεταναστών Κατασχεθήκαν 7 πλαστά δελτία ταυτότητας Συνελήφθησαν το μεσημέρι (16 Ιουλίου 2024) στην Κω,

©2020 radioproto.gr