Συνεδριάζει την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου του Δημοτικό Συμβούλιο Κω

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου, στις 19.00, μετά την από 9 -9-2019 αναβληθείσα συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2019. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 182/19-04-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αντικατάσταση μελών της επιτροπής παρακολούθησης της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης του Προγράμματος Φιλανθρωπικού Έργου του Οίκου Ευγηρίας «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» της Ιεράς Μητροπόλεως Κώου και Νισύρου». (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

3. Αποδοχή της “1ης τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω με Παράρτημα Ρομά» με κωδικό ΟΠΣ 5001725 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» – Έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου – Έγκριση ανανέωσης συμβάσεων των πέντε υπαλλήλων – Έγκριση για πρόσληψη νέων υπαλλήλων.” (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος κα Κανταρζή Σταματία).

4. Αποδοχή του ποσού των 12.696,00 € για : α) την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών και β) την αποκατάσταση ζημιών της οικοσκευής της κύριας κατοικίας των πληγέντων από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2019 στον Δήμο της Κω. (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος κα Κανταρζή Σταματία).

5. Απαλλαγή υπολόγων – Ορισμός νέων υπόλογων διαχειριστών πάγιας προκαταβολής για τις Κοινότητες Κω, Ασφενδιού, Καρδάμαινας, Κέφαλου, Πυλίου & Αντιμάχειας – Λήψη απόφασης περί ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού για την

κατάθεση των ποσών των πάγιων προκαταβολών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

6. Λήψη απόφασης για την καταβολή χρηματικού ποσού προερχόμενο από τη μετατροπή της υπολειπόμενης υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος της Κ.Μ. 50 γαιών Καρδάμαινας επιφανείας Ε = 80,88 τ.μ., που βρίσκεται στην περιοχή Καρδάμαινας, ιδιοκτησίας : “ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε.” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

7. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

8. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

9. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

10. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κω. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

11. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ του Δημοτικού Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού Κω. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

12. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

13. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Δ/Σ της Α.ΝΕ.Μ. Α.Ε. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

14. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Δ/Σ της Ε.ΚΟ.ΤΑ Α.Ε. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

15. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Δ/Σ της ΒΙΜΕΛ Α.Ε. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

16. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Δ/Σ της Αστικής Εταιρείας Ιπποκράτης. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

17. Ορισμός νέου υπευθύνου έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων με το ακρωνύμιο: Step2smart. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

18. Ορισμός νέου υπευθύνου έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων με το ακρωνύμιο: STRATENERGY. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

19. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση στο Δήμο Κω με επιλογή κατόπιν προκήρυξης προσώπου, ως συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, (αρθρ. 7 ν. 4623/2019). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

20. Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή εκτίμησης για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 5 και παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

21. Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακίνητων Δήμου Κω. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

22. Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων, (αρθρ. 199 Ν. 3463/2006) Δήμου Κω. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

23. Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της επιτροπής κατάρτισης ετήσιων μητρώων αρρένων Δήμου Κω. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

24. Ορισμός μελών της επιτροπής Πολιτισμού Δήμου Κω. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Βλάχου Σεβαστή).

25. Ορισμός μελών της επιτροπής Αθλητισμού Δήμου Κω. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Βλάχου Σεβαστή).

26. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, ως μέλη στην επιτροπή της Λιμενικής Αρχής, για τον χαρακτηρισμό των χώρων αιγιαλού και παραλίας. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

27. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, ως μέλη στην επιτροπή της Λιμενικής Αρχής, για την ανέλκυσης – απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων του λιμεναρχείου. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

28. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, ως μέλη στην Επιτροπή της Λιμενικής Αρχής, για την εξέταση αιτημάτων προς χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

29. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

30. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, στην Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝ.ΔΩ.». (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

31. Ορισμού Εκπροσώπου και Αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Δήμος Καλυμνίων: Δείτε τις κλιματιζόμενες αίθουσες που θα λειτουργούν για το κοινό Πέμπτη και Παρασκευή λόγω καύσωνα 

  Δήμος Καλυμνίων: Δείτε τις κλιματιζόμενες αίθουσες που θα λειτουργούν για το κοινό Πέμπτη και Παρασκευή λόγω καύσωνα  Ο Δήμος Καλυμνίων γνωστοποιεί ότι, λόγω των

©2020 radioproto.gr