Συνεδριάζει στις 14 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κω

Share This Post

Συνεδριάζει στις 14 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κω

Σας προσκαλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Κω στις 14 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν) και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο) με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων) Δήμου Κω έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

2. Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. που αφορά στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Ζαχαρός Κωνσταντίνος).

3. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου («ΑΙΓΛΗ») επί της πλατείας Ελευθερίας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλλούδης Ιωάννης).

4. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου επί της οδού Πεισάνδρου (πλατεία ΚΤΕΛ) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλλούδης Ιωάννης).

5. Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Βλάχου Σεβαστή).

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Η Λίτσα Φτακλάκη υποψήφια με τη ΝΔ;

  Η Λίτσα Φτακλάκη υποψήφια με τη ΝΔ; Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες του «ΒτΚ» και Ράδιο Πρώτο η κα. Λίτσα Φτακλάκη θα είναι παρούσα

©2020 radioproto.gr is made with by