Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής

Share This Post

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής

Σας προσκαλούμε στην 1η Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο επί της οδού Ακτή Κουντουριώτη 7, την Τετάρτη 22
Ιανουαρίου και ώρα 10:30πμ. με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.2. Λήψη απόφασης για την υπ’αριθμ.179/2019 απόφαση της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ με θέμα:
«Έγκριση χειμερινού προγράμματος δρομολογίων».
3. Λήψη απόφασης πολεοδομικών παραβάσεων καταστημάτων που έχουν χαρακτηριστεί
τελεσίδικες.
4. Λήψη απόφασης περί την μεταφορά κάδων απορριμμάτων.
5. Λήψη απόφασης για την υπ’αριθμ.9/19(ΑΔΑ:ΩΤΘΓΩΛΕ-4ΓΕ) απόφαση από το 4ο Πρακτικό
Συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου με θέμα: «Γνωμοδότηση Συμβουλίου περί
εξέταση αίτησης κου Οικονόμου Ηλία του Νικολάου, για κατάληψη και εν συνεχεία της
απώλειας κοινοχρήστου χαρακτήρα, συγκεκριμένου τμήματος 41,50 τ.μ. κοινόχρηστου
χώρου από οικοδομή ιδιοκτησία του».
6. Λήψη απόφασης για την υπ’αριθμ.10/19(ΑΔΑ:Ω343ΩΛΕ-ΦΚΨ) απόφαση από το 4ο
Πρακτικό Συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου με θέμα: «Γνωμοδότηση
Συμβουλίου περί εξέταση αίτησης κας Χατζηγεωργίου Αικατερίνης του Σταματίου, χήρα
Χρυσόπουλου Γεωργίου, για κατάληψη και εν συνεχεία της απώλειας κοινοχρήστου
χαρακτήρα, συγκεκριμένου τμήματος 42,00 τ.μ. κοινόχρηστου χώρου από οικοδομή
ιδιοκτησία της».
7. Λήψη απόφασης περί απότμησης πεζοδρομίου.
8. Διάφορα αιτήματα πολιτών.
Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Κω
Αβρίθης Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Παρουσίαση του προγράμματος της Jet2Holidays στην Κω με αυξημένες πτήσεις και νέο στόλο – Τουλάχιστον 88.000 θέσεις για το 2023

  Παρουσίαση του προγράμματος της Jet2Holidays στην Κω με αυξημένες πτήσεις και νέο στόλο – Τουλάχιστον 88.000 θέσεις για το 2023 Περισσότεροι από 88.000 τουρίστες

Ενημέρωση

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΕΛΙΟ ΠΕΤΣΑ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΕΛΙΟ ΠΕΤΣΑ  Μέσα σε εγκάρδιο κλίμα συναντήθηκε ο Δήμαρχος κ. Χριστοφής Κορωναίος με τον αναπληρωτή

©2020 radioproto.gr is made with by