Συνεδριάζει η ΔΕΥΑΚ

Συνεδριάζει η ΔΕΥΑΚ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Πέμπτη 10-10-2019 και ώρα 11.00 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ορισμός Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

2. Παραχώρηση δικαιώματος υπογραφής επιταγών της ΔΕΥΑΚ για συναλλαγές και εκπροσώπησης σε φορείς του Δημοσίου και Τράπεζες.

3. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ σε ΕΔΕΥΑ.

4. Συγκρότηση επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων καταναλωτών.

5. Επικαιροποίηση ορισμού υπολόγου – διαχειριστή για την διεκπεραίωση στην Τράπεζα της Ελλάδος των θεμάτων των χρηματοδοτούμενων πράξεων του ΕΣΠΑ και Π.Δ.Ε.

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019.

7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου».

8. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης για κάλυψη έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω ζημιών σε αγωγούς ύδρευσης».

9. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινών μειοδοτών για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης».

10. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινών μειοδοτών για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα αντλιοστάσια ακαθάρτων».

11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων».

12. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Κω».

13. Ανάθεση περιβαλλοντικής μελέτης για την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Δικαίου Νήσου Κω στο Νομό Δωδεκανήσου».

14. Έγκριση της υπ΄αριθ. 23/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Επέκταση συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού στο δίκτυο ύδρευσης του Πυλίου (Δ.Ε. Δικαίου)».

15. Έγκριση της υπ΄αριθ. 27/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων και δίκυκλων της ΔΕΥΑ Δήμου Κω για τα έτη 2020 και 2021».

16. Έγκριση της υπ΄αριθ. 28/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια εργαλείων χειρός και μικρών εργαλείων».

17. Έγκριση της υπ΄αριθ. 29/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια φορητού ηλεκτρικού εξοπλισμού (εργαλείων)».

18. Έγκριση της υπ΄αριθ. 31/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων έργου».

19. Έγκριση της υπ΄αριθ. 32/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Αντικατάσταση τμήματος κεντρικού αγωγού ακαθάρτων μεταξύ των φρεατίων 45 – 46 στην πόλη της Κω».

20. Έγκριση της υπ΄αριθ. 33/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια οχημάτων».

21. Έγκριση της υπ΄αριθ. 34/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια καλωδίων, ηλεκτρολογικού υλικού και ηλεκτρικών πινάκων».

22. Παράταση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΥΑΚ σύμφωνα με το Νόμο 4611/2019.

23. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης αμοιβής για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κω.

24. Αναγνώριση προϋπηρεσίας των επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018.

25. Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και ανανέωση αδειών χρήσης για το έτος 2020.

26. Εγκρίσεις και δεσμεύσεις δαπανών.

27. Λοιπά θέματα.

28. Αιτήσεις δημοτών

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

H ΚΙ.ΛΕ.ΚΩ ξεκινά τις καλοκαιρινές της δράσεις την Τρίτη 13/06 στις 21:00, στον Θερινό Κινηματογράφο Ορφέα, με τη βραβευμένη ταινία από το Μαρόκο Το Μπλε Καφτάνι.

H ΚΙ.ΛΕ.ΚΩ ξεκινά τις καλοκαιρινές της δράσεις την Τρίτη 13/06 στις 21:00, στον Θερινό Κινηματογράφο Ορφέα, με τη βραβευμένη ταινία από το Μαρόκο Το Μπλε Καφτάνι. Το Μπλε

©2020 radioproto.gr