Συνεδριάζει η ΔΕΥΑΚ

Share This Post

Συνεδριάζει η ΔΕΥΑΚ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε στην 14η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Παρασκευή 13-12-2019 και ώρα 11.00 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων έργων (τεχνικό πρόγραμμα) έτους 2020.

2. Έγκριση προϋπολογισμού 2020.

3. Έγκριση προμελέτης του έργου: «Αναβάθμιση και επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Κω με σκοπό την αύξηση της επαναχρησιμοποιούμενης εκροής για επωφελείς χρήσεις».

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και παρακολούθηση ποιότητας στην πόλη της Κω»

5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Συντήρηση εφαρμογών για το έτος 2020».

6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων και δικύκλων της ΔΕΥΑ Δήμου Κω για τα έτη 2020 και 2021»

7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Επέκταση συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού στο δίκτυο ύδρευσης του Πυλίου».

8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια εργαλείων χειρός και μικρών εργαλείων».

9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινών αναδόχων για την «Προμήθεια φορητού ηλεκτρικού εξοπλισμού (εργαλείων)».

10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Ανόρυξη υδρογεωτρήσεων στις θέσεις “Αγ. Πέτρος” και “Μαστιχάρι Νο2” Δήμου Κω».

11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια οχημάτων».

12. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινών αναδόχων για την «Προμήθεια ηλεκτρικών πινάκων και ηλεκτρολογικού υλικού».

13. Έγκριση παράτασης σύμβασης 3044/6-8-2018 για την «Ανάθεση υπηρεσίας για μεταφορά λυματολάσπης».

14. Έγκριση ΑΠΕ για το έργο «Αντικατάσταση τμήματος κεντρικού αγωγού ακαθάρτων μεταξύ των φρεατίων 45-46 στην πόλη της Κω».

15. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης αμοιβής του για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω (αριθμός αγωγής 1225/ΜΕΙ 166).

16. Εγκρίσεις και δεσμεύσεις δαπανών.

17. Λοιπά θέματα.

18. Αιτήσεις δημοτών

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Γ.Νικητιάδης: Θρηνούμε για τους συνανθρώπους μας, συμπαραστεκόμαστε σε αυτούς που έχουν ανάγκη

Γ.Νικητιάδης: Θρηνούμε για τους συνανθρώπους μας, συμπαραστεκόμαστε σε αυτούς που έχουν ανάγκη Με σχετική ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο τ. Υφυπουργός Πολιτισμού Τουρισμού

Ενημέρωση

Η ΚΩΣ ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

Η ΚΩΣ ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Η δυναμική συμμετοχή του Δήμου Κω στο

©2020 radioproto.gr is made with by