Συνεδριάζει η ΔΕΥΑΚ

Share This Post

Συνεδριάζει η ΔΕΥΑΚ

Σας προσκαλούμε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Πέμπτη 21-11-2019 και ώρα 11.30 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και παρακολούθηση ποιότητας στην πόλη της Κω»

2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για την «Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Παρακολούθησης Ποιοτικών Χαρακτηριστικών και δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε. Ηρακλειδών Δήμου Κω».

3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου».

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού μειοδότη για την «Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων και δικύκλων της ΔΕΥΑ Δήμου Κω για τα έτη 2020 και 2021»

5. Έγκριση πρακτικού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την ανάθεση περιβαλλοντικής μελέτης για την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Δικαίου νήσου Κω στο νομό Δωδεκανήσου»

6. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση διαγωνισμού για την «Προμήθεια αντλιών ακαθάρτων»

7. Λήψη απόφασης για επιλογή διορθωτικών ενεργειών για τα ευρήματα των τεχνικών αναφορών ελέγχου ποιότητας ΕΣΠΕΛ για το έργο: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Καρδάμαινας (πρώην) Δήμου Ηρακλειδών»

8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 40/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια σωλήνων γεωτρήσεων και εξαρτημάτων σωλήνων ύδρευσης»

9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια για αντικατάσταση και εφεδρεία παλαιού εξοπλισμού στον Βιολογικό Καθαρισμό πόλεως Κω»

10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 42/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια προστατευτικών σημάτων – μεταλλικών κατασκευών»

11. Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών χρήσης 2017.

12. Άρση υπολόγου ΧΕΠ 11/2019 απόφαση Δ.Σ. 357/01-12-2018 «Δαπάνη σύνδεσης Παροχής Ρεύματος».

13. Έγκριση υπερωριών προσωπικού της ΔΕΥΑ Δήμου Κω για το έτος 2020.

14. Εγκρίσεις και δεσμεύσεις δαπανών.

15. Λοιπά θέματα.

16. Αιτήσεις δημοτών

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Κώστας Καΐσερλης: Τι δηλώνει με την ολοκλήρωση των δικαστηρίων που αφορούν τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

  Κώστας Καΐσερλης: Τι δηλώνει με την ολοκλήρωση των δικαστηρίων που αφορούν τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Αγαπητοί φίλοι, Αυτές τις ημέρες μετά από δέκα χρόνια,

Ενημέρωση

Ο Προέδρος Ασφενδιού Μ. Γιωργαλλή καταγγέλλει για δολιοφθορά σε δένδρο στο παραλιακό μέτωπο στο Τιγκάκι

  Ο Προέδρος Ασφενδιού Μ. Γιωργαλλή καταγγέλλει για δολιοφθορά σε δένδρο στο παραλιακό μέτωπο στο Τιγκάκι Κάποιοι είστε απαράδεκτοι!!! Τζάμπα μάγκες λυπάμαι. Στην πρόσφατη κακοκαιρία

©2020 radioproto.gr is made with by