Συνεδριάζει η ΔΕΥΑΚ  – Δείτε τα θέματα 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε στην 4η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Παρασκευή 12-03-2021 και ώρα 11.30 π.μ., η οποία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 10.1 ΦΕΚ 55Α 11.03.2020 & άρθρο 42 ΦΕΚ 75Α 30-03-2020 των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και του Ν. 3852/2010.Όσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021.

2. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑ Δήμου Κω για το έτος 2021-2022».

3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Επισκευή εκσκαφέα με αρ. κυκλοφ. ΜΕ 111177 ΙΧ και του αποφρακτικού με αρ. κυκλοφ. ΜΕ 73552 ΙΧ»

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Επισκευή αντλιών ακαθάρτων, κινητήρων και λοιπού εξοπλισμού».

5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Αντικατάσταση φρεατίου Νο104 κεντρικού αγωγού ακαθάρτων και κατασκευή νέων καταθλιπτικών αγωγών για το αντλιοστάσιο Α7».

6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης και εξοπλισμού παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών δικτύου ύδρευσης».

7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου».

8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης ατομικής προστασίας του προσωπικού της ΔΕΥΑ Δήμου Κω για το έτος 2021».

9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου (ΔΚ Κεφάλου).

10. Αναμόρφωση κωδικών του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έτους 2021.

11. Έγκριση της υπ΄αριθ. 13/2021 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια υλικών απόσμησης για τις μονάδες απόσμησης των αντλιοστασίων ακαθάρτων στα δίκτυα πόλης Κω, Δικαίου και Καρδάμαινας».

12. Έγκριση της υπ΄αριθ. 14/2021 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Επέκταση συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού στα εξωτερικά υδραγωγεία Δ.Ε. Δικαίου και Δ.Ε. Ηρακλειδών».

13. Έγκριση της υπ΄αριθ. 15/2021 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια οχημάτων».

14. Έγκριση της υπ΄αριθ. 16/2021 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια φορητού εξοπλισμού».

15. Λήψη απόφασης παράτασης ισχύος προσφορών του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Κεφάλου Νήσου Κω».

16. Έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον συνοπτικό διαγωνισμό «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης».

17. Έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης».

18. Έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας επισκευής του ΚΧΕ 3082 Ford αυτοκινήτου (αρ. απόφ. Κατακύρωσης 6338/24-12-2020 και 662/15-02-2021).

19. Έγκριση γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμού σχετικά με την μη αποδοχή παράτασης ισχύος προσφοράς της εταιρείας SMK ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ Ο.Ε. για τον διαγωνισμό «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».

20. Έγκριση 1ης παράτασης για το έργο «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού από δεξαμενή στη θέση ‘ΣΦΑΓΕΙΑ’ στην πόλη της Κω λόγω πολλαπλών διαρροών εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού της 21-07-2017»

21. Εισήγηση για 2η παράταση σύμβασης του έργου «Κατασκευή υδραγωγείου για την τροφοδοσία της δεξαμενής ΜΑΥΡΙΚΕΣ της Δ.Ε. Ηρακλειδών από γεωτρήσεις της Δ.Ε. Δικαίου».

22. Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου «Επείγοντα μέτρα προστασίας και αποκατάστασης λειτουργίας υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης λυμάτων Καρδάμαινας».

23. Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου «Μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων και έργων διάθεσης Δήμο Δικαίου Ν. Κω».

24. Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης τιμών για την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση αντλιοστασίων ύδρευσης – αποχέτευσης Κω».

25. Έγκριση απόσυρσης του επιβατικού αυτοκινήτου της ΔΕΥΑ Δήμου Κω με αριθμό κυκλοφ. ΚΗΥ 9321και ορισμός εκπροσώπου για την κατάθεση πινακίδων.

26. Εγκρίσεις δαπανών και δεσμεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2021.

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by