Συνεδριάζει η ΔΕΥΑΚ – Δείτε τα θέματα

Share This Post

 

Συνεδριάζει η ΔΕΥΑΚ – Δείτε τα θέματα

Σας προσκαλούμε στην 1η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Πέμπτη 28-01-2021 και ώρα 11.30 μ.μ., η οποία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 10.1 ΦΕΚ 55Α 11.03.2020 & άρθρο 42 ΦΕΚ 75Α 30-03-2020 των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και του Ν. 3852/2010.Όσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Διόρθωση της υπ΄ αριθ. 248/2020 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δήμου Κω σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 18/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Καθαρισμός θαλάμων αντλιοστασίων ακαθάρτων».

2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια μεταλλικών δεξαμενών πόσιμου νερού».

3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης της λειτουργίας των αντλιοστασίων ακαθάρτων ΕΕΛ Δικαίου και Καρδάμαινας».

5. Έγκριση της υπ΄αριθ. 1/2021 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης και εξοπλισμού παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών δικτύου ύδρευσης».

6. Έγκριση της υπ΄αριθ. 2/2021 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης».

7. Έγκριση της υπ΄αριθ. 3/2021 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου».

8. Έγκριση της υπ΄αριθ. 4/2021 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Καθαρισμός και απολύμανση δεξαμενών ύδρευσης ΔΕΥΑΚ»

9. Έγκριση της υπ΄αριθ. 5/2021 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης ατομικής προστασίας του προσωπικού της ΔΕΥΑ Δήμου Κω για το έτος 2021».

10. Έγκριση της υπ΄αριθ. 6/2021 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑ Δήμου Κω για το έτος 2021-2022».

11. Έγκριση της υπ΄αριθ. 7/2021 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια εξοπλισμών συνεργείων (φορητού και λοιπού)».

12. Έγκριση της υπ΄αριθ. 8/2021 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου (ΔΚ Κεφάλου)».

13. Έγκριση δαπάνης και διαδικασία ανάθεσης για την «Επισκευή εκσκαφέα με αρ. κυκλοφ. ΜΕ 111177 ΙΧ και του αποφρακτικού με αρ. κυκλοφ. ΜΕ 73552 ΙΧ

14. Έγκριση πληρωμής της δαπάνης επισκευής του ΚΧΕ 3082 Ford αυτοκινήτου και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή και εκτέλεση της δαπάνης.

15. Έγκριση παράτασης της υπ΄αριθ. 3427/13-08-2019 σύμβασης για την «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου»

16. Αναμόρφωση κωδικών του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έτους 2021.

17. Ορισμός επιτροπών Προμηθειών, Γενικών Υπηρεσιών και συντήρησης επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργων.

18. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμών έργων της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ για το έτος 2021.

19. Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας μελών Δ.Σ. και των υπαλλήλων της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ έτους 2021.

20. Δεσμεύσεις πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών προϋπολογισμού εξόδων 2021.

21. Δεσμεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού του 2021 για δημοπράτηση.

22. Εγκρίσεις δαπανών και δεσμεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2021.

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Παράπονα ακροατών για τον στολισμό στην Κω – « Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ» (ηχητικό)

Παράπονα ακροατών για τον στολισμό στην Κω – « Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ» (ηχητικό) Τηλεφωνική παρέμβαση έκανε στην πρωινή εκπομπή του Ράδιο Πρώτο την Πέμπτη

©2020 radioproto.gr is made with by