Συνεδριάζει αύριο Πέμπτη 17 Αυγούστου το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ

Σε τακτική ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω

σύμφωνα με τις εγκυκλίους 380 με ΑΠ: 39456/15.6.2022 και 577 με ΑΠ: 41109/9.5.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, επί της οδού Κανάρη 53 Κως,

με τα παρακάτω θέματα:

 

1. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2024, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/85/12813 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Πρόσληψη Τακτικού προσωπικού.

2. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2024, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/86/13255 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου µε προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους.

3. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μίσθωσης έργου, έτους 2024, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/86/13255 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για το Συμβουλευτικό Δημοτικό Πολυιατρείο Κω.

4. Λήψη απόφασης για την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στο Σβουρένειο ΚΔΑΠΑ μεΑ, για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 έως την 31η Αυγούστου 2024.

5. Αναγνώριση προϋπηρεσίας προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ.

6. Λήψη απόφασης για παροχή γεύματος στο πλαίσιο υλοποίησης εκδηλώσεων – δράσεων ψυχαγωγικού χαρακτήρα για την Τρίτη Ηλικία.

7. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών χρηματικών ενταλμάτων.

8. Ψήφιση Πιστώσεων.

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 27 Σεπτεμβρίου 2023

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 27 Σεπτεμβρίου 2023 Ο Δήμος Κω με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού διοργανώνει εκδήλωση την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου στο Τιγκάκι στον κεντρικό

©2020 radioproto.gr