ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 14612/22-7-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΠΑΡΤΙΑ, ΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ ΣΕ ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΤΙΣ 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΑ 19:00, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 96 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006), ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1. Έγκριση 2ης Τριμηνιαίας Έκθεσης Προϋπολογισμού Δήμου Κω οικον. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

3. Λήψη απόφασης περί απευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου, μετά από άγονους διαγωνισμούς. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ Σχολικών Επιτροπών κ. Ζερβός Εμμανουήλ).

4. Μετατροπή υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος γηπέδου σε υποχρέωση χρηματικού ποσού για την επέκταση υφιστάμενης τουριστικής εγκατάστασης, ιδιοκτησίας της ανωνύμου εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΚΩ Α.Ε.». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

5. Μετατροπή υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος γηπέδου σε υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού για την επέκταση τουριστικής εγκατάστασης, ιδιοκτησίας της ανωνύμου εταιρείας με το διακριτικό τίτλο: «Τ.Ξ.Ε. OCCIDENTAL A.E.». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

6. Αποδοχή της ένταξης της πράξης: «Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στο Δήμο της Κω» με Κωδικό ΟΠΣ 5035333 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

7. Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού ανάδειξης φυσικού πλούτου περιοχών του Δήμου Κω», στην Υποδράση 19.2.4.3 του Υποµέτρου 19.2 «Υλοποίηση δράσεων της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΠΑΑ 2014-2020», στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του τοπικού Προγράµµατος για παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου Α.Ε. (ΑΝ∆Ω Α.Ε). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

8. Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την οργάνωση και λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου στο κτιριακό συγκρότημα “ΧΑΝΙ” στην πόλη της Κω», στην Υποδράση 19.2.4.5 του Υποµέτρου 19.2 «Υλοποίηση δράσεων της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΠΑΑ 2014-2020», στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του τοπικού Προγράµµατος για παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου Α.Ε. (ΑΝ∆Ω Α.Ε). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

9. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: «Προστασία και αντιμετώπιση διαβρωμένων ακτών στον Δήμο Κω». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

10. Έγκριση 3ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου και του Δήμου Κω για το έργο: «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων», ως προς τη διάρκειά της. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «Επισκευή – συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων: 5ου Δημοτικού Σχολείου Κω και Δημοτικού Σχολείου Ζηπαρίου», (Α.Μ. 49/2018). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση δημοσίων δικτύων & κοινόχρηστων υποδομών στη νήσο Κω – Υποδομές εντός και εκτός της ενεργής κοίτης στο χείμαρρο Αγ. Γεωργίου Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου», (Α.Μ.: 7/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση – Επισκευές στον παιδικό σταθμό Γ. Αβέρωφ στην πόλη της Κω», (Α.Μ.: 14/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανακατασκευή τοιχίου και επισκευή οδοστρώματος, λόγω κατολίσθησης, στην περιοχή Παραδείσι», (Α.Μ.: 36/2019). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ: «Βελτίωση βατότητας οδών Δ.Ε. Δικαίου» (Α.Μ. 54/2018) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

16. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθμού πόλεως Κω» (Α.Μ 62/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

17. Άρση διακοπής εργασιών και χορήγηση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ Υποδομές εντός και εκτός της ενεργής κοίτης στο χείμαρρο Αγ. Γεωργίου Δ.Κ. Πυλίου», (Α.Μ. 7/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

18. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Ανάπλαση από πλατεία Αγίας Τριάδας ως πλατεία Τσιγκούρας», (Α.Μ. 24/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

19. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Βελτίωση βατότητας οδών εισόδου πόλης», (Α.Μ. 8/2018). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

20. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή επέκτασης (Λάμπη, Λαγκάδα, Πλατάνι). (Α.Μ.: 10/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

21. Λήψη απόφασης για την παράταση της διάρκειας σύμβασης που υπογράφθηκε μεταξύ Δήμου Κω και της Ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία: «ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε»., περί εκμίσθωσης τεσσάρων (4) τουριστικών τρένων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

22. Λήψη απόφασης για την επαναπροκήρυξη θέσεων Ι.Δ.Ο.Χ. ανταποδοτικού χαρακτήρα 2019. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης).

23. Ορισμός Εκπροσώπου Δήμου Κω για τη συμμετοχή του στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ». (Εισηγητής: δημοτικός σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της ως άνω Α.Ε. κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).

24. Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 11869/17-05-2019 πρακτικού ανάθεσης «Ανανέωση Προγραμμάτων – Υπηρεσιών Υποστήριξης Προγραμμάτων Δήμου Κω – Πρόγραμμα FESPA» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, λόγω αποκλειστικότητας. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

25. Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 11867/17-05-2019 πρακτικού ανάθεσης «Ανανέωση Προγραμμάτων – Υπηρεσιών Υποστήριξης Προγραμμάτων Δήμου Κω – Πρόγραμμα UNISYSTEM (Q –Prime/Financials R4)» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, λόγω αποκλειστικότητας. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

26. Λήψη απόφασης για την επανάληψη ή ματαίωση της προμήθειας «Ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών του Σβουρένειου ΚΔΑΠ ΜΕΑ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ.», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του αρθρ. 32 Ν. 4412/2016. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

27. Γνωμοδότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών για την παράταση της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (δύο εξαρτήσεων) εντός υφιστάμενου οχήματος (πολυμηχάνημα τύπου AMBIENTE)». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

28. Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης των δικαιούχων δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις έτους 2019. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης).

29. Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης των δικαιούχων δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις Β’ εξαμήνου έτους 2018. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης).

30. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων – μοτοποδηλάτων έως 50 κ.εκ., κατόπιν αιτήσεως του κ. Κωνσταντίνου Παναγόπουλου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

31. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων – μοτοποδηλάτων έως 50 εκ.εκ., κατόπιν αιτήσεως κας Χριστίνας Πίτση. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

32. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων – μοτοποδηλάτων έως 50 κ.εκ., κατόπιν αιτήσεως της κας Μαρίνας Μαρίας Αργυριάδη. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

33. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων – μοτοποδηλάτων έως 50 κ.εκ., κατόπιν αιτήσεως της κας Χριστίνας Αμανατίδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

34. Έγκριση έκτακτης μετάβασης Δημάρχου για εκτός έδρας υπηρεσίας. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης)

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by