ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: Ενημερωτική διαδικτυακή εσπερίδα για θέματα Κανονισμών, Φορολογίας και Ασφάλισης Προπονητών Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου

Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Δωδεκανήσου

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όλους τους ενδιαφερόμενους προπονητές ποδοσφαίρου και παράγοντες ποδοσφαιρικών σωματείων της περιοχής μας σε ενημερωτική εσπερίδα με θέμα «Ενημέρωση για θέματα κανονισμών, φορολογίας και ασφάλισης προπονητών ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου” που θα γίνει στις 27-9-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΖΟΟΜ που διαθέτει ο σύνδεσμός μας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στον ιστότοπο www.sppdodek.gr του συνδέσμου μας είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο email sppdodek@gmail.com.

Για την Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Χατζηαντωνίου Ευάγγελος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

©2020 radioproto.gr is made with by