ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΣ

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΣ

Ο Δήμος Νισύρου θα συμμετάσχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο που τιτλοφορείται ως “IntegrAted SolutioNs for the DecarbOnization and Smartification of Islands” και με ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ IANOS, με κύριο αντικείμενο έρευνας και τεχνολογικής εφαρμογής, την ανάπτυξη, διαστασιολόγηση και λειτουργία έξυπνων ενεργειακών συστημάτων που στοχεύουν στις μηδενικές εκπομπές άνθρακα και την πιο βιώσιμη διαχείριση παραγωγής και διανομής ενεργειακής ισχύος σε νησιωτικές περιοχές.

Ο ρόλος του Δήμου Νισύρου είναι να συμμετάσχει σε διάφορες δράσεις του προγράμματος  με κύριο στόχο να εκπονήσει μελέτες σκοπιμότητας για διάφορες από τις τεχνολογίες χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος που πρόκειται να εφαρμοστούν στα Νησιά Φάρους (Lighthouse) και τα νησιά Ακολούθους (Followers). Τα νησιά Φάροι είναι οι Αζόρες (νησί Terceira) από Πορτογαλία και το Ameland από Ολλανδία, ενώ τα Νησιά Ακόλουθοι (Followers of Fellows) είναι η Lampendusa από Ιταλία, τα Bora-Bora από τη Γαλλική Πολυνησία, και η Νίσυρος από Ελλάδα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Π/Υ) για το Δήμο Νισύρου είναι 95750.0 €, ενώ στην εκπόνηση μελετών θα παράσχει υποστήριξη και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), που λειτουργεί ως Συντονιστής του έργου σε Τεχνικό Επίπεδο. Ο Δήμος μας έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το ΕΚΕΤΑ το 2019.

Ο επι μέρους Π/Υ διαρθρώνεται για το Δήμο Νισύρου ως εξής: Π/Υ Προσωπικού: 48228.0 € , Π/Υ Άλλων Άμεσων Δαπανών: 27000.0 € , Π/Υ Έμμεσων Δαπανών: 18807.0 €.

Ο συνολικός Π/Υ είναι 100% χρηματοδοτούμενος από την ΕΕ.

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Πολιτική

ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΡΟΖΗ-ΤΣΙΓΑΡΑ: “ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΔΙΝΩ ΟΛΕΣ ΜΟΥ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.”

ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΡΟΖΗ-ΤΣΙΓΑΡΑ: “ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΔΙΝΩ ΟΛΕΣ ΜΟΥ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.” Μητέρα δυο νέων παιδιών, εργαζόμενη πολλές ώρες είτε

Ενημέρωση

Αποστολή Ιατρικού Κλιμακίου στη Νίσυρο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την εταιρεία «ΓΑΛΗΝΟΣ»

Αποστολή Ιατρικού Κλιμακίου στη Νίσυρο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την εταιρεία «ΓΑΛΗΝΟΣ» σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο

©2020 radioproto.gr