Στον “αέρα” η πλατφόρμα «Προγραμματισμός Απόδοσης Ραντεβού για υποβολή μεταγενέστερης αίτησης» της Υπηρεσίας Ασύλου 

 

Στον “αέρα” η πλατφόρμα «Προγραμματισμός Απόδοσης Ραντεβού για υποβολή μεταγενέστερης αίτησης» της Υπηρεσίας Ασύλου 

Από σήμερα, Δευτέρα, 22/8, τίθεται σε εφαρμογή η παραγωγική λειτουργία της πλατφόρμας «Προγραμματισμός απόδοσης ραντεβού για υποβολή μεταγενέστερης αίτησης», η οποία απευθύνεται σε αιτούντες άσυλο, των οποίων το αρχικό αίτημα έχει απορριφθεί τελεσίδικα. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα απευθύνεται σε όσους Πολίτες Τρίτων Χωρών (ΠΤΧ) επιθυμούν να υποβάλουν εκ νέου αίτημα διεθνούς προστασίας στη χώρα μας και υπό την προϋπόθεση ότι το αρχικό τους αίτημα έχει απορριφθεί τελεσίδικα.  

Η  πλατφόρμα αναπτύχθηκε και είναι διαθέσιμη στα: Αγγλικά, Αραβικά, Μπεγκάλι, Φαρσί, Κιρμαντζί, Νταρί, Παστό, Αλβανικά (Σκιπ), Τουρκικά, Ουρντού, Γεωργιανά, με δυνατότητα επέκτασης σε περισσότερες γλώσσες μελλοντικά, εφόσον προκύψει ανάγκη.  

Πρόσβαση στην εν λόγω πλατφόρμα θα έχετε μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:https://apps.migration.gov.gr/international-protection-registration  

Με σκοπό την ορθή τήρηση του προγραμματισμού και τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης σας παρακαλείστε όπως προσέρχεστε 30 λεπτά τουλάχιστον νωρίτερα του προγραμματισμένου ραντεβού καταγραφής σας έχοντας στην κατοχή το σύνολο των ταυτοποιητικών εγγράφων σας.  

Με την έναρξη λειτουργίας της παραπάνω διαδικασίας, η εφαρμογή του skype που ίσχυε μέχρι πρότινος για την απόδοση ραντεβού καταγραφής παύει να ισχύει.  

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι για όλους τους ενδιαφερόμενους που έως και σήμερα ουδέποτε επισκέφτηκαν τα Γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου και δεν έχουν υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας, αυτό είναι πλέον εφικτό μέσω της καταγραφής τους στα σημεία: Δομή Μαλακάσας και Δομή Διαβατών, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην πλατφόρμα «Αίτηση προγραμματισμού αρχικής καταγραφής» στην οποία επίσης έχετε πρόσβαση μέσω του ως άνω αναφερόμενου συνδέσμου (https://apps.migration.gov.gr/international-protection-registration). 

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

©2020 radioproto.gr