Στις 9 Δεκεμβρίου συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Κω

Στις 9 Δεκεμβρίου συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Κω

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση στις9 Δεκεμβρίου2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018, Τεύχος Πρώτο) όπως ισχύει,με ταπαρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Έκφραση γνώμης για το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων) Δήμου Κω έτους 2024(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
  2. Έκφραση γνώμης για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κω οικονομικού έτους 2024 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος). 

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

(Πρόεδρος Δ.Σ.)

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

  Κλιμάκιο της Αμερικανικής Πρεσβείας θα επισκεφτεί την Κω για συνταξιοδοτικά και social security θέματα την Τρίτη 23 Απριλίου στο H20 all day cafe restaurant 

   Κλιμάκιο της Αμερικανικής Πρεσβείας θα επισκεφτεί την Κω για συνταξιοδοτικά και social security θέματα την Τρίτη 23 Απριλίου στο H20 all day cafe restaurant 

©2020 radioproto.gr