Πρόσκληση 15ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Κω

Πρόσκληση 15ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Κω

Σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Κω, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αυτό συμπληρώθηκε με τα άρθρα 8 και 9 του N. 5056/23 (ΦΕΚ 163/6-10-2023, Τεύχος Πρώτο) με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κω και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω».

2. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση των με αριθμό 44/2014 και 23/2017 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

3. Λήψη απόφασης για τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου με τίτλο: «Στατική ενίσχυση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων 3ου Δημοτικού Σχολείου Κω» και την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 32 Α του Ν. 4412/2016.

4. Λήψη απόφασης για την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Κω.

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών αποψίλωσης χόρτων εκατέρωθεν του οδικού δικτύου και κοινόχρηστων χώρων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κω, λόγω αδυναμίας της αρμόδιας διεύθυνσης.

6. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πιστώσεων στον Κ.Α. 15.6472 του προϋπολογισμού Δήμου Κω οικονομικού έτους 2024.

7. Λήψη απόφασης για τη μεταφορά των χρηματικών διαθεσίμων της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης (ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ) σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου Κω και κλείσιμο των λογαριασμών της.

8. Λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός οδού στον Αμπάβρη», με Α.Μ. 5/2018.

9. Λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου Δημοτικής Κοινότητας Ζηπαρίου», με Α.Μ. 29/2020.

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση απόδοσης λογαριασμού του με αριθμό Β 66/2024 ΧΕΠ και για την απαλλαγή υπολόγου.

11. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Κω, κ. Θεοδόση Νικηταρά, στην Αστυπάλαια στις 8-5-2024 προκειμένου να συναντηθεί με τον Δήμαρχο Αστυπάλαιας, κ. Νικόλαο Κομηνέα.

 

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

& Αντιδήμαρχος Οικονομικών

 

Γεωργία Κασσιώτη

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Δήμος Καλυμνίων: Δείτε τις κλιματιζόμενες αίθουσες που θα λειτουργούν για το κοινό Πέμπτη και Παρασκευή λόγω καύσωνα 

  Δήμος Καλυμνίων: Δείτε τις κλιματιζόμενες αίθουσες που θα λειτουργούν για το κοινό Πέμπτη και Παρασκευή λόγω καύσωνα  Ο Δήμος Καλυμνίων γνωστοποιεί ότι, λόγω των

©2020 radioproto.gr