ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 41/2019 & 42/2019 τελεσίδικες αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κω, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στον προαύλιο χώρο του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος Κω (Δ.Ι.Ι.Κ.), στις 25 Αυγούστου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30, ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν. 3582/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) 1, ορκωμοσία.

Ο Δήμαρχος Κω

Θεοδόσης Νικηταράς

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by