Να δηλώσουν συμμετοχή στην υπό συγκρότηση Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης της νέας δημοτικής περιόδου, καλεί τους δημότες ο Δήμαρχος Θεοδόσης Νικηταράς.

Δηλώσεις συμμετοχής κατατίθενται το αργότερο μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, αυτοπροσώπως στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: s.souli@kos.gr (κα Στέλλα Σούλλη 2242360433) και d.panou@kos.gr (κα Δήμητρα Πάνου 2242360432).

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ακολουθεί τη δημοτική περίοδο, συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συνεδριάζει υπό την προεδρία του Προέδρου του.

Έχει γνωμοδοτικό ρόλο σε σημαντικά θέματα δημοτικής πολιτικής. Συμμετέχουν σε αυτή εκπρόσωποι Φορέων, κοινωνικών οργανώσεων και ενεργοί πολίτες που ενδιαφέρονται για τις δημοτικές υποθέσεις.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) και καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Επιτροπή συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το 1/3 του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2019 radioproto.gr is made with by