Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά ακινήτου προς μίσθωση για τη στέγαση των υπηρεσιών της ΚΩΑΝ Α.Ε.

Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία Κω- Αστυπάλαιας-Νισύρου (ΚΩΑΝ Α.Ε.) ενδιαφέρεται να μισθώσει ένα ακίνητο κατά τις διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου  για τη στέγαση των Κεντρικών Υπηρεσιών της. Προκειμένου να διερευνηθεί η διαθεσιμότητα ακινήτων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την εκμίσθωση ακινήτων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως ιδιοκτήτες ή και κάτοχοι ακινήτων δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης), να υποβάλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής προσφοράς.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Είδος ακινήτου: Γραφειακοί χώροι ελάχιστης συνολικής επιφάνειας 500 τ.μ., καλυπτόμενοι από οικοδομική άδεια που να εξυπηρετούν χρήση γραφείων. Επισημαίνεται ότι για χώρους, οι οποίοι δεν καλύπτονται από οικοδομική άδεια, αλλά είναι απλώς τακτοποιημένοι, δεν είναι δυνατόν να καταβάλλεται μίσθωμα.

 

Περιοχή αναζήτησης: Εντός σχεδίου πόλεως Κω και σε απόσταση έως 1.000 μέτρα περίπου από το Δημοτικό Μέγαρο.

 

Κατάσταση ακινήτων: Σύγχρονο ακίνητο προς χρήση, με εσωτερικά διαχωριστικά ή χωρίσματα τοιχοποιίας, έτοιμη εγκατάσταση δικτύου, δομημένης καλωδίωσης, κλιματισμό, διαθέσιμο ελεύθερο χώρο για στάθμευση  αυτοκινήτων.

Υπόγειοι χώροι οι οποίοι θα αποτελούν λειτουργική συνέχεια του κτιρίου. ( Θα συνεκτιμηθεί ως πρόσθετο στοιχείο).

Στην περίπτωση που το κτήριο χρήζει  επί μέρους παρεμβάσεων, το κόστος τους θα αφαιρείται από το μίσθωμα έως την εξόφληση τους (ανώτατο ποσό 30000€).

 

Γενικές Προδιαγραφές:  Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, ΠΕΑ απαραίτητο για τη μίσθωση.

Διάρκεια μίσθωσης: 6+6 έτη

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος  Δευτέρα 05/04/2021 και ώρα 15:00.

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή του υποδείγματος : Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται).

 

Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η υποβολή του συμπληρωμένου εντύπου εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει εναλλακτικά:

  • Ηλεκτρονικά (κατόπιν σάρωσής του) στη διεύθυνση koanae@kos.gr
  • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: «Δήμος Κω. – Γραφείο Δημάρχου, Ακτή Κουντουριώτου 7 (1ος όροφος), Κως»

 

Πληροφορίες/ Διευκρινίσεις   Γραφείο Δημάρχου  

Υπεύθυνοι – τηλ. επικοινωνίας: 2242360437

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

  • Η παρούσα Πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για την ΚΩ.Α.Ν. ΑΕ, η οποία ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους ενδιαφερόμενους που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
  • Από την παρούσα Πρόσκληση δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν αξιώσεις αποζημίωσης εκ μέρους των συμμετεχόντων που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
  • Τα στοιχεία των δηλώσεων ενδιαφέροντος θα χρησιμοποιηθούν από την ΚΩ.Α.Ν. ΑΕ. αποκλειστικά για τον σκοπό της πρόσκλησης και δεν θα δημοσιοποιηθούν
  • Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει τους ενδιαφερόμενους
  • Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου Κω (www.kos.gov.gr)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΑΝ ΑΕ

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by