Πρόγραμμα διάθεσης σχολικών τσαντών και γραφικής ύλης σε ευπαθείς οικογένειες

Πρόγραμμα διάθεσης σχολικών τσαντών και γραφικής ύλης σε ευπαθείς οικογένειες 

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Κω σε συνεργασία με το σωματείο Kos Kindness ανακοινώνει την υλοποίηση του Προγράμματος διάθεσης σχολικών τσαντών και γραφικής ύλης.

Το σωματείο Kos Kindness πρόκειται να διαθέσει δωρεάν σχολικές τσάντες και γραφική ύλη σε ευπαθείς κοινωνικά οικογένειες.

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι παρακάτω κατηγορίες :

1. Πολύτεκνες οικογένειες με ανεργία ενός γονέα.

2. Οικογένειες με ανεργία και των δύο γονέων.

Ειδικές κατηγορίες δικαιούχων αποτελούν:

1. οι μονογονεϊκές οικογένειες με κάρτα ανεργίας.

2. οι μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

· Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

· Κάρτα ανεργίας

· Όποιο άλλο έγγραφο αποδεικνύει μονογονεϊκή οικογένεια (Απόφαση δικαστηρίου σε περίπτωση διαζυγίου ή ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείο, όπου να αναγράφεται ο χρόνος της διάστασης των συζύγων ή βεβαίωση φυλάκισης ή βεβαίωση στρατιωτικής θητείας).

Η σειρά προτεραιότητας θα τηρηθεί με βάση την ημερομηνία προσκόμισης της αίτησης και των δικαιολογητικών του ενδιαφερομένου γονέα και μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης ποσότητας (πληροφορίες Ειρήνη Πορρή τηλ. 2242067420, Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών)

Υποβολή αιτήσεων από τις 14 έως και 29 Αυγούστου 2023 στα γραφεία:

· του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Κω (Εμ. Κιαπόκα και 25ης Μαρτίου, στο Ζηπάρι)

· του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων (Εθελοντών Παλαιών Πολεμιστών 3, Λάμπη)

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

©2020 radioproto.gr