Πρωτοβουλία του Μάνου Κόνσολα για μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη των νησιωτικών δήμων

Πρωτοβουλία του Μάνου Κόνσολα για μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη των νησιωτικών δήμων

Μια σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, καταθέτοντας πλαίσιο επτά (7) προτάσεων προς την Υπουργό Εσωτερικών για να ενισχυθεί η λειτουργία των νησιωτικών δήμων.

Οι επτά (7) προτάσεις του Μάνου Κόνσολα περιλαμβάνουν:

1ον: Αλλαγή στον τρόπο κατανομής των ΚΑΠ για τους νησιωτικούς δήμους προκειμένου να αυξηθεί η χρηματοδότησή τους.

2ον: Καθιέρωση νέων κανόνων για το οργανόγραμμα των νησιωτικών δήμων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες στελέχωσής τους, με καθιέρωση συγκεκριμένου και υψηλού ποσοστού εργαζομένων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ.

3ον: Πρόβλεψη δημιουργίας τριών θέσεων ειδικών επιστημονικών συνεργατών στα οργανογράμματα αυτών των Δήμων (οικονομολόγοι, μηχανικοί, δικηγόροι).

4ον: Ειδικό θεσμικό πλαίσιο για την κινητικότητα, χωρίς τους περιορισμούς που ισχύουν σήμερα, ειδικά για τους δημοσίους υπαλλήλους που επιλέγουν να υπηρετήσουν στις νησιωτικές περιοχές, προκειμένου να υπάρχουν κριτήρια στελέχωσης των νησιωτικών δήμων.

5ον: Σύσταση φορέα που θα αναλάβει την ευθύνη της αναθέτουσας αρχής και της διενέργειας διαγωνισμών για τους μικρούς νησιωτικούς δήμους που δεν έχουν

προσωπικό και σήμερα ούτε διαγωνισμούς μπορούν να κάνουν, ούτε πόρους μπορούν να απορροφήσουν, ούτε έργα μπορούν να υλοποιήσουν.

6ον: Επιτάχυνση και ολοκλήρωση του προγράμματος στελέχωσης της Δημοτικής Αστυνομίας, με πρόσληψη και κατάρτιση προσωπικού, όπως προβλέπεται από το νόμο 5003/2022.

7ον: Εκπόνηση μελέτης, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη θεσμοθέτηση μητροπολιτικής διακυβέρνησης στο νησιωτικό χώρο στον τομέα της αυτοδιοίκηση, που θα δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο για τις διαδημοτικές συνεργασίες.

Ο Μάνος Κόνσολας στην πρότασή του παραθέτει αναλυτικά στοιχεία για την υποστελέχωση των νησιωτικών δήμων.

«Πως μπορούν να λειτουργήσουν αυτοί οι δήμοι όταν εκτός από τη υποχρηματοδότησή τους αντιμετωπίζουν προβλήματα υποστελέχωσης, αλλά και άσκησης των αρμοδιοτήτων τους;

Πως μπορούν να ασκηθούν αυτές οι αρμοδιότητες όταν οι συγκεκριμένοι Δήμοι δεν έχουν έναν οικονομολόγο ή έναν μηχανικό στο προσωπικό τους;

Άρα εκ των πραγμάτων τίθενται πλέον συγκεκριμένα ζητήματα-προτάσεις για μια γενναία και ουσιαστική μεταρρύθμιση που θα στηρίξει τη λειτουργία των νησιωτικών δήμων», αναφέρει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της παρέμβασης – πρότασης του Μάνου Κόνσολα προς τον Υπουργό Εσωτερικών.

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

©2020 radioproto.gr