Προσλήψεις Ειδικοτήτων Ψυχολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού για τα Επαρχεία Καλύμνου και Καρπάθου από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ

 

Προσλήψεις Ειδικοτήτων Ψυχολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού για τα Επαρχεία Καλύμνου και Καρπάθου από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ

Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των κατοίκων των Περιφερειακών Ενο-τήτων Καλύμνου και Καρπάθου που καλούνται να ανταποκριθούν καθημερινά, σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες και ολοένα αυξανόμε-νες δυσκολίες που παρουσιάζονται, αξιοποιούμε κάθε μέσο για την υποστήριξη τους.

Έπειτα από εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας & Κοι-νωνικής Μέριμνας κ. Γιασιράνη Χαρούλας και την ομόφωνη έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 17/07 , προχωρούμε στην σύναψη σύμβασης έργου δύο ειδικοτήτων , ΠΕ Ψυχολόγων και ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών αντίστοιχα που θα δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια των συνοδευτικών μέτρων του Προ-γράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Τα-μείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας» με στόχο και την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης – ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης στους ωφελούμενους του προγράμματος.

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υ-ποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή τροφίμων καθώς και Βασικής Υλικής Συνδρομής (προσωπι-κής υγιεινής). Στηρίζει επίσης Συνοδευτικά Μέτρα και δραστηριότη-τες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση και ενδυνάμωση των ωφελουμένων.Η υποστήριξη θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Η Αντιπεριφερειάρχης Χαρούλα Γιασιράνη δήλωσε σχετικά: «Πέραν της κάλυψης των αναγκών επιβίωσης των συμπολιτών μας ,μεριμνούμε για την ψυχοκοινωνική στήριξη και την ενδυνάμωση τους. Τα υποστηρικτικά μέτρα που αξιοποιούμε ενισχύουν την κοι-νωνική συνοχή σε μια περίοδο που η απειλή της ανεργίας, το οικο-νομικό άγχος και ο φόβος απώλειας του εισοδήματος είναι κυρίαρχα σε μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας. Αποτελεί χρέος μας, να στηρί-ξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο και μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας .»

#Υποστηρίζουμε Έμπρακτα

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

“Πεδίο μάχης” το κέντρο της Κω – Απίστευτες σκηνές με σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε μετανάστες

“Πεδίο μάχης” το κέντρο της Κω – Απίστευτες σκηνές με σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε μετανάστες Πηγή: www.vimatisko.gr Μπορεί τα επεισόδια στο Πυλί ανάμεσα στους μετανάστες

Αθλητικά Νέα

Μία ακόμη χρυσή χρονιά ολοκληρώθηκε για την Ακαδημία Κω – Ποδηλασία, Ironman και διεθνείς αγώνες! 

Κολάζ φωτογραφίας: Aegeanews.gr Μία ακόμη χρυσή χρονιά ολοκληρώθηκε για την Ακαδημία Κω – Ποδηλασία, Ironman και διεθνείς αγώνες!  Η ολοκλήρωση του διήμερου αγώνα ορεινής ποδηλασίας

©2020 radioproto.gr