ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Ο Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσης με την ιδιότητα του προέδρου του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κω, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 3013/2002, σας καλεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Κω σε δημόσια συνεδρίαση, την 14η του μήνα Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και ΘΕΜΑ : «Σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Κω για τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων»

Ο

Δήμαρχος Κω

Νικηταράς Θεοδόσης

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

©2020 radioproto.gr