ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ
Σας προσκαλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Συμβουλίου της
Κοινότητας Ασφενδιού την 28/7/2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00, που θα
γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος
Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018
«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/19-7-2018, Τεύχος Πρώτο), με το παρακάτω
θέμα:
«Λήψη απόφασης έκτακτων μέτρων για την διασφάλιση πρόληψης προστασίας
από πυρκαγιές στον Ορεινό όγκο του Ασφενδιού, από όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς .»
Ο Πρόεδρος Της Κοινότητας Ασφενδιού
Γιωργαλλής Μιχαήλ

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Αθλητικά Νέα

ΠΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΚΩ: 3ο BIKE CAMP

ΠΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΚΩ: 3ο BIKE CAMP .Νέα κατασκήνωση διοργανώνει ο ΠΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Κω μαζί με το κατάστημα  SERNIKOS BIKES Αυτή τη φορά σε Κάλυμνο και

Ενημέρωση

5μελής Επιτροπή για το κλείσιμο των ανοικτών γηπέδων μπάσκετ στην Κω: Ο Δήμαρχος έχει χάσει την μπάλα – Φτάνει πια η κοροϊδία με τις φρούδες υποσχέσεις

5μελής Επιτροπή για το κλείσιμο των ανοικτών γηπέδων μπάσκετ στην Κω: Ο Δήμαρχος έχει χάσει την μπάλα – Φτάνει πια η κοροϊδία με τις φρούδες

©2020 radioproto.gr