Προς έγκριση σημαντικά θέματα ηλεκτροφωτισμού και οδοποιίας στην Κω και Νίσυρο

Στην οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που συνεδριάζει σήμερα 18/12/2020, είναι προς έγκριση τα παρακάτω σημαντικά έργα που αφορούν στην Π.Ε Κω-Νισύρου:

1. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «Υπηρεσία στοιχειώδους συντήρησης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη νήσο Κω».

2. Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου-Περιφερειακής Ενότητας Κω».

3. Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και χειριστή για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης και τεχνικού, επί της Επαρχιακής Οδού Μανδράκι-Νικιά Νισύρου».

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by