«ΠΟΥ ΠΑΕΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ» ΔΗΜΟΣ ΚΩ Α’: Η λειτουργία, οι ευθύνες, οι προτάσεις

«ΠΟΥ ΠΑΕΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ» ΔΗΜΟΣ ΚΩ Α’: Η λειτουργία, οι ευθύνες, οι προτάσεις

Εισαγωγή

Έχουν περάσει δύο και πάνω μήνες από τότε που ανέλαβαν την διοίκηση του Δήμου μας ο Δήμαρχος, το δημοτικό συμβούλιο και τα τοπικά συμβούλια.

Κρατούν τις τύχες του νησιού μας στα χέρια τους για την προσεχή πενταετία, γεγονός που πρέπει να προβληματίσει τους ίδιους και το σύνολο των πολιτών για την μέχρι σήμερα λειτουργία τους

O Όμιλος για την Δημοκρατία και την Αυτοδιοίκηση θεωρεί ότι η κοινωνία μας και οι πολίτες της ολοένα και περισσότερο οδηγούνται σε καταστάσεις εφησυχασμού, ωχαδελφισμού, ατομικισμού και μεμονωμένων ατομικών προσπαθειών με σοβαρές συνέπειες για την μελλοντική υπόσταση της παραδοσιακής κοινωνίας μας.

Με την παρέμβαση μας αυτή επιθυμούμε να εντοπίσουμε τις αιτίες που μας οδηγούν στον εφησυχασμό και στον ατομικισμό και παράλληλα να προτείνουμε στον διάλογο λύσεις που θα ανατάξουν εάν γίνεται αυτή την διαμορφωμένη κατάσταση.

Ξεκινάμε την αναζήτηση της αλήθειας πρώτα από τον Δήμο μας και την δημοτική του αρχή που ως τοπική εξουσία από τον νόμο έχει την ευθύνη της προστασίας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, την οικονομική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη της κοινωνίας μας.

Θα συνεχίσουμε με την λειτουργία των νευραλγικών υπηρεσιών του Δήμου και των Οργανισμών τους, τις συλλογικές ευθύνες της δημοτικής αρχής και τις ατομικές ευθύνες των αντιδημάρχων και των προέδρων. Και αμέσως μετά με τις ευθύνες των υπαλλήλων του Δήμου.

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι συγκεκριμένα. α) Ο Δήμος και οι επιχειρήσεις του λειτουργούν με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση των πολιτών β) τι πρέπει να αλλάξει για να σταματήσει ο ατομικισμός και η αδιαφορία των πολιτών.

Η κατάσταση στην κοινωνία

Α. Το νησί της Κω είναι ένα σύνολο πολιτών που κατοικεί σε αυτό όπου οι κάτοικοι του φορολογούνται, πληρώνουν πολίτες που τους εκλέγουν κάθε

πέντε χρόνια για να προστατεύουν την ζωή και την περιουσία τους και να προετοιμάζουν το μέλλον τους.

Αυτοί οι πολίτες για πέντε ολόκληρα χρόνια ενώ είναι οι ιδιοκτήτες του νησιού και πληρώνουν για να τους προστατεύει ο οργανισμός του Δήμου, δεν ενημερώνονται τι κάνει ο οργανισμός του Δήμου, γιατί το κάνει, και τι θα κάνει στο μέλλον.

Β. Οι κάτοικοι αυτού του νησιού από την ώρα που δεν γνωρίζουν τι γίνεται στον οργανισμό του Δήμο, δηλαδή σε αυτούς που τους πληρώνουν για να τους προστατεύουν, αντιλαμβανόμαστε ότι α) δεν έχουν ορθή κρίση για τον οργανισμό του Δήμου β) δεν έχουν την δυνατότητα να προτείνουν υλοποιήσιμες προτάσεις και γ) το σπουδαιότερο για να συμβάλουν και να βοηθήσουν αυτούς που πληρώνουν.

Γ. Οι πολίτες εξ αιτίας της ελλείμματος γνώσεων της κατάστασης του οργανισμού του Δήμου και απουσίας ενημέρωσης των δραστηριοτήτων του, εξαιτίας δηλαδή μιας πλήρους διαφάνειας στην λειτουργία του καταλήγουν, όταν έχουν προσωπικό πρόβλημα ή κάποια ανάγκη, σε κάποιον γνωστό τους εκλεγμένο ή υπάλληλο του Δήμου για να τους βοηθήσει.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:

1. Οι πολίτες έχουν άγνοια για ότι συμβαίνει στον οργανισμό του Δήμου που πληρώνουν για να τους προστατεύσει την ζωή και την περιουσία του.

2. Οι πολίτες εξαιτίας του ελλείματος ενημέρωσης αδυνατούν να κρίνουν αυτούς που πληρώνουν, αδυνατούν καταθέσουν ορθές προτάσεις και κυρίως αδυνατούν να βοηθήσουν.

3. Το σπουδαιότερο οι πολίτες εξαιτίας του ελλείμματος ενημέρωσης για την συνολική λειτουργία του Δήμου καταφεύγουν σε ατομικές παρεμβάσεις επίλυσης των προβλημάτων τους μετατρέποντας την υποχρέωση σε ρουσφέτι.

Η κατάσταση στον οργανισμό του Δήμου

Α) Είναι γνωστό ότι με τις σημερινές συνθήκες οι Δήμοι της χώρας είναι εξαρτημένοι από την κεντρική διοίκηση. Οι Δήμοι υστερούν οικονομικά και σε αριθμό υπαλλήλων. Η κατάσταση αυτή απαιτεί όσο ποτέ άλλοτε την αποσαφήνιση των δυνατοτήτων και των ευθυνών του Δήμου γεγονός που προϋποθέτει διαφάνεια για την κατάσταση του Δήμου, απόδοση ευθυνών και

διεκδίκηση των αναγκαίων πόρων και υπαλλήλων και πλήρη ενημέρωση και γνώση των συμβούλων και των πολιτών,

Β) Η γνώση της κατάστασης του Δήμου στα οικονομικά του μέσα και στο στελεχιακό δυναμικό του από όλους τους συμβούλους είναι απαραίτητη αφού πέραν της συλλογικής ευθύνης που έχουν όταν αποφασίζουν, έχουν και ατομική ευθύνη όταν ασκούν εκτελεστική εξουσία. Η άγνοια της πλήρους εικόνας του Δήμου τους καθιστά αδύναμους και μη χρήσιμους στην λήψη των ορθών αποφάσεων.

Γ) Η γνώση των αρχών και των αξιών της αυτοδιοίκησης και οι νόμοι που διέπουν τους Δήμους πρέπει να γίνουν κτήμα όλων των συμβούλων ώστε η κρίση τους και οι αποφάσεις τους να είναι μέσα στα πλαίσια μιας ενιαίας γραμμής θέσεων και διεκδικήσεων.

Δ) Η διαχείριση των πόρων, ο προγραμματισμός τους και η ιεράρχηση των έργων και των δράσεων, ακόμα και των μικρότερων είναι υπόθεση του συνόλου των συμβούλων. Για το θέμα αυτό οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται συλλογικά και όχι ατομικά, ανεξάρτητα εάν για την υλοποίηση ευθύνεται ένας.

Ε) Η ανάμειξη των αιρετών ή των υποψηφίων συμβούλων στην λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών αποδυναμώνει τις υπηρεσίες και την απόδοση τους και αποκλείει τον έλεγχο της αξιολόγησης τους αφού αυτή μεταφέρεται στους αιρετούς που ασκούν λαθεμένα καθήκοντα υπαλλήλων.

ΣΤ) Η σπατάλη των πόρων, η μη αυστηρή διαχείριση των οικονομικών του, η αδιαφάνεια και η προχειρότητα του επείγοντος καθιστά αδίκως υπόπτους, γεγονός που μηδενίζει κάθε ευγενή προσπάθεια και προσφορά.

Όλα τα παραπάνω είναι κανόνες που η αθέτηση τους οδηγεί σε αδιαφανή λειτουργία των οικονομικών πόρων, προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις, έλλειμμα συλλογικότητας και αλληλεγγύης, άγνοια κινδύνου εξ αιτίας του ελλείμματος γνώσεων και κυρίως έλλειμμα εμπιστοσύνης προς τους πολίτες τους οποίους εκπροσωπούν και απαξίωση αιρετών και υπαλλήλων που είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν τις δυνάμεις τους για το καλό του νησιού.

Τα γεγονότα των δύο μηνών στον Δήμο μας, γεγονότα που αναφέρονται από τους ίδιους τους εκλεγμένους εκπροσώπους μας αλλά και από πολίτες μας, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το έλλειμμα σε όλα τα παραπάνω είναι σοβαρότατο και μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην διαμόρφωση χαρακτήρων πολιτών που α) θα κοιτάξουν το προσωπικό τους συμφέρον, β)

την δική τους επιβίωση, δ)το δικό τους βόλεμα και γ) τον εφησυχασμός και την απομάκρυνση από τα κοινά.

Ο Όμιλος ως ομάδα πολιτών, τμήμα της κοινωνίας μας έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την ενημέρωση και την ορθή λειτουργία του Δήμου. Τα μέλη του στην προχθεσινή τους συνάντηση αποφάσισαν να μη εστιάσει ο Όμιλος σε λεπτομέρειες των αρνητικών λειτουργιών του Δήμου που είναι δεκάδες, αλλά να προτείνει τις κατά την άποψη των μελών του προϋποθέσεις που θα ανατάξουν το φαινόμενο του εφησυχασμού, του ατομικισμού και της ανευθυνότητας. Θεωρεί ότι οι εκπρόσωποι μας που στο σύνολο τους επιθυμούν να προσφέρουν ότι θα μελετήσουν τις προτάσεις μας.

Προτάσεις

Πρώτο βήμα

Αυτό που απαιτείται και είναι προϋπόθεση των πάντων είναι η απόκτηση της πλήρους γνώσης της Αυτοδιοίκησης και του Δήμου που κλήθηκαν να υπηρετήσουν και η άμεση και ειλικρινής ενημέρωση των πολιτών για ότι συμβαίνει στον Δήμο.

1. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι η εκπαίδευση όλων εκλεγμένων στους νόμους σε ότι αφορούν την Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και κυρίως στο Σύνταγμα, στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας και στους κώδικες της αυτοδιοίκησης και υπαλλήλων.

2. Το δεύτερο είναι να μάθουν όλοι τι χρήματα παρέλαβαν στο ταμείο του Δήμου και των οργανισμών και ο κάθε ένας στον τομέα ευθύνης του. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις προς τρίτους. Ποια είναι τα συνεχιζόμενα έργα και οι οικονομικές υποχρεώσεις τους. Και πόσα θα είναι τα ετήσια έσοδα κατά προσέγγιση.

3. Το τρίτο είναι να καταγράψουν όλες τις κατά την άποψη τους εκκρεμότητες σε προβλήματα και σε δράσεις και να τις καταθέσουν στα συλλογικά τους όργανα.

4. Και το τελευταίο ξεχωριστά ο καθένας να ιεραρχήσει τα προβλήματα και την υλοποίηση τους για τα αναγκαία έργα και δράσεις και να τις καταθέσει.

Δεύτερο βήμα

Είναι η συλλογική απόκτηση της γνώσης και της κατανομής των ευθυνών ανά υπηρεσία και οργανισμό

1. Σε κοινές συναντήσεις συζητούνται τα παραπάνω και από κοινού καταλήγουν σε προτάσεις που αφορούν α) την αποτύπωση της πραγματικής εικόνας του Δήμου και των οργανισμών του σε οικονομικά μέσα και στελεχιακό δυναμικό β) Την αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης του νησιού σε προβλήματα, και ανάγκες έργων και δράσεων. γ) Τα περιθώρια καλυτέρευσης των οικονομικών εσόδων. δ) την ιεράρχηση των έργων και των δράσεων και ε) την διεκδίκηση πρόσθετων πόρων και έργων.

Τρίτο βήμα.

Είναι η μεταφορά της συλλογικότητας και άρα της ευθύνης στην κοινωνία. Αφού ολοκληρωθούν τα δύο πρώτα βήματα θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν στο τρίτο.

1. Οι μέτοχοι που είναι όλοι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν. Μεταφέρουν αναλυτικά τις γνώσεις και τις προτάσεις τους στους οργανωμένους φορείς της κοινωνίας μας και ιδίως στους επιστημονικούς και τους παραγωγικούς και επαγγελματικούς απαιτώντας τους να συμμετάσχουν στον προγραμματισμό της ανάπτυξης του Δήμου και του νησιού με τις δικές τους προτάσεις. Στην ουσία τους καθιστούν συνυπεύθυνους.

2. Δεσμεύονται ότι αυτή η διαδικασία θα γίνεται τακτικά με σκοπό τον έλεγχο αλλά κυρίως την συμμετοχή τους.

Τέταρτο βήμα

1. Μετά από όλα τα παραπάνω συνεδριάζουν τα τοπικά συμβούλια που έχουν πλέον αποκτήσει όλη την γνώση και τις δυνατότητες και μέσα από λαϊκές συνελεύσεις, και δημοσιεύσεις, προτείνουν λύσεις καλυτέρευσης, έργα και δράσεις.

2. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο και αφού ζητήσει τις γραπτές προτάσεις των φορέων, αποφασίζει για το πενταετές σχέδιο ανάπτυξης και το ετήσιο πρόγραμμα έργων και δράσεων.

Πέμπτο βήμα

Ιδιαίτερες ευθύνες αφορούν τις σχέσεις των αιρετών με το στελεχιακό δυναμικό του Δήμου και την συνεργασία του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης με τον δεύτερο, αλλά και με τους γειτονικούς Δήμους γεγονότα που πρέπει να αποσαφηνιστούν. Η ισονομία με τους άλλους Δήμους είναι προϋπόθεση,

όπως προϋπόθεση είναι η διαφάνεια και ο σεβασμός της κοινωνίας και του Δήμου από τις αρχές της περιφέρειας και του κράτους .

Επίλογος

Αυτοδιοίκηση σημαίνει ότι μια κοινωνία αυτοδιοικείται με κανόνες συλλογικότητας και συνυπευθυνότητας. Μια ολόκληρη κοινωνία και όχι μόνο 60 εκλεγμένοι πολίτες που πολλές φορές είναι λιγότεροι ή και ένας. Η αυτοδιοίκηση υπηρετεί τις αρχές της αυτοτέλειας, της αυτάρκειας, της εγγύτητας και της επικουρικότητας. Υπηρετεί τους πολίτες του Δήμου του και μόνο αυτούς.

Αυτοί που κατέχουν αυτή την εξουσία, δηλαδή ο δήμαρχος και οι σύμβουλοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι έχουν εξουσία στην ζωή και την περιουσία των πολιτών αλλά και στην διαμόρφωση χαρακτήρων.

Αλλά και οι πολίτες έχουν την υποχρέωση να απαιτούν την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους από αυτούς που εξουσιοδότησαν. Λευκές επιταγές για την ζωή των άλλων δεν υπάρχουν.

Ο Όμιλος για την Δημοκρατία και την Αυτοδιοίκηση στην τελευταία συνέλευση των μελών του αποφάσισε να ανοίξει αυτό το κεφάλαιο των ευθυνών του Δήμου και των ευθυνών της κοινωνίας και των σχέσεων μεταξύ τους με μοναδικό στόχο να αυξηθεί το ενδιαφέρον των πολιτών για τα κοινά, να ξεκινήσει η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας και να υπάρξει ευρεία κινητοποίηση των πολιτών στην επίλυση των κοινών προβλημάτων τους.

Κατά την άποψη των μελών του καθοριστικό ρόλο στην εξάλειψη της αδιαφορίας των πολιτών στα κοινά προβλήματα έχουν οι τοπικές αρχές που πρέπει να αναθεωρήσουν άμεσα την σημερινή λειτουργία τους. Η ενημέρωση,ι η διαφάνεια και η αλήθεια είναι οι αναγκαίες προϋποθέσεις

Ο Όμιλος πιστεύει ότι ο χρόνος των πέντε ετών είναι λίγος. Τώρα, σήμερα, θα πρέπει να μπουν οι βάσεις μιας σύγχρονης λειτουργίας που θα αναδείξει τις αρετές των εκπροσώπων μας στον Δήμο αλλά και της ίδιας της κοινωνίας και των φορέων της.

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

  Κλιμάκιο της Αμερικανικής Πρεσβείας θα επισκεφτεί την Κω για συνταξιοδοτικά και social security θέματα την Τρίτη 23 Απριλίου στο H20 all day cafe restaurant 

   Κλιμάκιο της Αμερικανικής Πρεσβείας θα επισκεφτεί την Κω για συνταξιοδοτικά και social security θέματα την Τρίτη 23 Απριλίου στο H20 all day cafe restaurant 

©2020 radioproto.gr